Môn Công Nghệ Lớp 10 Nêu các biện pháp cải tạo đất mặn và tác dụng cải tạo tính chất đất mặn

Question

Môn Công Nghệ Lớp 10 Nêu các biện pháp cải tạo đất mặn và tác dụng cải tạo tính chất đất mặn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ariana 5 tháng 2022-06-30T19:23:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T19:24:36+00:00

  Nêu các biện pháp cải tạo đất mặn và tác dụng cải tạo tính chất đất mặn

  Các biện pháp cải tạo đất mặn và tác dụng cải tạo tính chất đất mặn:

  + Biện pháp thủy lợi

  + Biện pháp bón vôi

  + Biện pháp trồng cây chịu mặn

  0
  2022-06-30T19:24:52+00:00

   Các biện pháp cải tạo:

  + Biện pháp thủy lợi

  + Biện pháp bón vôi

   

  Các tính chất của đất mặn:

  + Đất có thành phần cơ giới nặng, tỉ lệ sét cao: 50-60%

  + Có nhiều muối tan NaCl, Na2SO4

  + Phản ứng: Trung tính hoặc kiềm yêu

  + Nghèo mùn, nghèo đạm

  Cải tạo đất mặn sẽ cung cấp đất để trồng cây và mở rộng thêm diện tích canh tác hoặc nuôi trồng thủy sản 

  Xin HN cho nhóm ạ

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )