Môn Công Nghệ Lớp 11 giúp em nha mng em đang cần gấp ạ

Question

Môn Công Nghệ Lớp 11 giúp em nha mng em đang cần gấp ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-cong-nghe-lop-11-giup-em-nha-mng-em-dang-can-gap-a

in progress 0
Valerie 7 tháng 2022-08-20T14:36:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T14:37:50+00:00

  Câu 12 Từ khổ giấy A1 muốn có khổ giấy A4 ta chia thành mấy phần ?

  Đáp án B nha

  giải thích :Từ khổ giấy A1 ta chia được 8 khổ giấy A4 .Vì ta lấy tờ giấy A4 đặt tên tờ giấy A1 ta gấp lại nên chia được gấp 8 lần .

  Câu 13 Cho biết vị trí của khung tên trên bản vẽ kĩ thuật 

  Đáp án B nha

  giải thích :Cho biết vị trí của khung tên trên bản vẽ kĩ thuật  là Góc phải bên dưới bản vẽ 

  Câu 14 Tỉ lệ là 

  Đáp án C nha 

  giải thích :Tỉ lệ là tỉ số giữa kích thước đo được trên hình biếu diễn của vật thể và kích thước thực tương ứng trên vật thể đó.

  Câu 15 Nét liền đậm dùng để vẽ :

  Đáp án A nha

  gải thích :Nét liền đậm dùng để vẽ là đường bao thấy ,cạnh thấy 

  Câu 16 Nét liền mảnh dùng để vẽ 

  Đáp án D nha 

  giải thích :Nét liền mảnhDùng để vẽ đường giống, đường kích thước, đường đáy ren,đường gạch gạch trên mặt cắt.

  Câu 17 Nét đứt mảnh dùng để vẽ

  Đáp án B nha 

  giải thích :Nét đứt mảnh dùng để vẽ là  đường bao khuất ,cạnh khuất 

  0
  2022-08-20T14:38:33+00:00

  Câu 12: B

  (A1=2.A2; A2=2.A3; A3=2.A4 `->` A1=8.A4)

  Câu 13: B (Hình ảnh)

  Câu 14: C

  (Tỉ lệ là tỉ số giữa kích thước đo được trên hình biểu diễn của vật thể và kích thước thực tương ứng trên vật thể đó)

  Câu 15: A

  (Nét liền đậm: đường bao thấy cạnh thấy; nét liền mảnh: đường kích thước, đường gióng, đường gạch gạch trên mặt cắt; Nét lượn sóng: đường giới hạn 1 phần hình cắt;…)

  Câu 16: D

  (Nét liền đậm: đường bao thấy cạnh thấy; nét liền mảnh: đường kích thước, đường gióng, đường gạch gạch trên mặt cắt; Nét lượn sóng: đường giới hạn 1 phần hình cắt;…)

  Câu 17: B

  (Nét liền đậm: đường bao thấy cạnh thấy; nét liền mảnh: đường kích thước, đường gióng, đường gạch gạch trên mặt cắt; Nét lượn sóng: đường giới hạn 1 phần hình cắt; nét đứt mảnh: đường bao khuất, cạnh khuất;…)

  mon-cong-nghe-lop-11-giup-em-nha-mng-em-dang-can-gap-a

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )