Môn Công Nghệ Lớp 11 vẽ hình chiếu vuông góc của các vật thể sau bằng ppcg1 đo trên thước với tỉ lệ 1:1

Question

Môn Công Nghệ Lớp 11 vẽ hình chiếu vuông góc của các vật thể sau bằng ppcg1 đo trên thước với tỉ lệ 1:1 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-cong-nghe-lop-11-ve-hinh-chieu-vuong-goc-cua-cac-vat-the-sau-bang-ppcg1-do-tren-thuoc-voi-ti

in progress 0
Hadley 4 tháng 2022-01-13T20:20:40+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-01-13T20:22:12+00:00

    Hình chiếu vuông goc chứ h

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )