Môn Công Nghệ Lớp 6 Câu 1: Theo em, hậu quả của việc sử dụng quá nhiều chất đốt như: dầu hỏa, than, củi, gas là gì? a) Làm ô nhiễm môi trường sống b) Làm

Question

Môn Công Nghệ Lớp 6 Câu 1: Theo em, hậu quả của việc sử dụng quá nhiều chất đốt như: dầu hỏa, than, củi, gas là gì?

a) Làm ô nhiễm môi trường sống
b) Làm gia tăng lượng rác thải
c) Làm hư hỏng các đồ dùng, thiết bị có sử dụng chất đốt
d) Cả 3 hậu quả trên

Câu 2: Dạng năng lượng nào sau đây là nguồn năng lượng không tái tạo?

a) Năng lượng gió
b) Năng lượng thủy triều
c) Năng lượng chất đốt
d) Năng lượng mặt trời

Câu 3: Biogas (khí sinh học) là loại chất đốt mà người dân có thể tự sản xuất và sử dụng để đun nấu ở nhiều vùng nông thôn.
Theo em, ở nông thôn khí biogas được người dân thu từ hoạt động nào?

a) Khai thác dầu mỏ
b) Khai thác than đá
c) Ủ phân, ủ rác thải
d) Chế biến gỗ

Câu 4. Hãy liệt kê những hoạt động trong gia đình sử dụng các nguồn năng lượng sau đây:
Nguồn năng lượng Các hoạt động sử dụng năng lượng trong gia đình
Điện Học tập; chiếu sáng; giặt, ủi; nấu ăn; giải trí
Gas, dầu hỏa Nấu ăn
Năng lượng mặt trời Dùng nước tắm, sinh hoạt
Năng lượng gió Làm mát
Câu 5: Hãy đánh dấu √ vào ô ???? trước những nguồn năng lượng vô tận từ thiên nhiên:
Cây rừng (củi, than củi)
Sức nước chảy
Sức nóng và ánh sáng mặt trời
 Than đá
Gió
 Dầu mỏ
Câu 6: Viết chữ Đ vào sau câu phát biểu đúng và chữ S vào sau câu phát biểu sai:
a) Các chất đốt như than, củi, dầu, trấu, mạt cưa… khi cháy sẽ sinh ra khí carbonic làm ô nhiễm môi trường Đ
b) Dầu mỏ và than đá là nguồn nguyên liệu không bao giờ cạn dùng để sản xuất điện (nhiệt điện) S
c) Việc đốn cây rừng làm củi đun nấu thay thế gas và điện sẽ giúp tiết kiệm năng lượng S
d) Sử dụng lãng phí năng lượng góp phần làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên của quốc gia Đ
e) Việc gia tăng khí thải carbonic là một trong những nguyên nhân gây ra hạn hán, lũ lụt Đ

Câu 6: Viết chữ Đ vào sau câu phát biểu đúng và chữ S vào sau câu phát biểu sai:
a) Các chất đốt như than, củi, dầu, trấu, mạt cưa… khi cháy sẽ sinh ra khí carbonic làm ô nhiễm môi trường
b) Dầu mỏ và than đá là nguồn nguyên liệu không bao giờ cạn dùng để sản xuất điện (nhiệt điện)
c) Việc đốn cây rừng làm củi đun nấu thay thế gas và điện sẽ giúp tiết kiệm năng lượng
d) Sử dụng lãng phí năng lượng góp phần làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên của quốc gia
e) Việc gia tăng khí thải carbonic là một trong những nguyên nhân gây ra hạn hán, lũ lụt
Hãy kể những hoạt động sử dụng năng lượng mặt trời mà em được biết
C./ PHẦN VẬN DỤNG:
a) Hãy kể những hoạt động sử dụng năng lượng mặt trời mà em được biết
b) Hãy kể 5 đồ dùng, thiết bị sử dụng năng lượng trong ngôi nhà của gia đình em và chỉ ra nguồn năng lượng nào sử dụng cho các đồ dùng, thiết BỊ ĐÓ. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valentina 5 tháng 2022-08-23T06:07:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T06:09:16+00:00

  Câu 1: Theo em, hậu quả của việc sử dụng quá nhiều chất đốt như: dầu hỏa, than, củi, gas là gì?

  d) Cả 3 hậu quả trên

  Câu 2: Dạng năng lượng nào sau đây là nguồn năng lượng không tái tạo?

  d) Năng lượng mặt trời

  Câu 3: Biogas (khí sinh học) là loại chất đốt mà người dân có thể tự sản xuất và sử dụng để đun nấu ở nhiều vùng nông thôn. Theo em, ở nông thôn khí biogas được người dân thu từ hoạt động nào?

  c) Ủ phân, ủ rác thải

  Câu 4. Hãy liệt kê những hoạt động trong gia đình sử dụng các nguồn năng lượng sau đây:

  Nguồn năng lượng:                    

  Điện;Năng lượng mặt trời;Năng lượng gió

  Các hoạt động sử dụng năng lượng trong gia đình:Học tập; chiếu sáng ; giặt, ủi ; nấu ăn ; giải trí ; Dùng nước tắm, sinh hoạt ; Làm mát

  Câu 5

  Cây rừng (củi, than củi)

  Sức nước chảy

  √Sức nóng và ánh sáng mặt trời

   Than đá

  √Gió

   Dầu mỏ

  0
  2022-08-23T06:09:25+00:00

  Câu 1 : D) Cả 3 hậu quả trên.

  Câu 2 : D) năng lượng mặt trời.

  Câu 3 : C) ủ phân , ủ rác thải.

  Câu 4 : Điện Học tập; chiếu sáng; giặt, ủi; nấu ăn;  Gas, dầu hỏa Nấu ăn ;Năng lượng mặt trời Dùng nước tắm, sinh hoạt Năng lượng gió làm mát.

  Câu 5 : Cây rừng (củi, than củi), Sức nước chảy, Sức nóng và ánh sáng mặt trời,  Than đá, Gió, Dầu mỏ.

  Câu 6:a) Các chất đốt như than, củi, dầu, trấu, mạt cưa… khi cháy sẽ sinh ra khí carbonic làm ô nhiễm môi trường Đ

  b) Dầu mỏ và than đá là nguồn nguyên liệu không bao giờ cạn dùng để sản xuất điện (nhiệt điện) S

  c) Việc đốn cây rừng làm củi đun nấu thay thế gas và điện sẽ giúp tiết kiệm năng lượng S

  d) Sử dụng lãng phí năng lượng góp phần làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên của quốc gia Đ

  e) Việc gia tăng khí thải carbonic là một trong những nguyên nhân gây ra hạn hán, lũ lụt Đ

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )