Môn Công Nghệ Lớp 6 Trong chăn nuôi người ta đã làm gì để kích thích cho gà ăn nhiều chóng tâng cân và đẻ nhiều trứng giup em cau 8 em can gap voi lai cai

Question

Môn Công Nghệ Lớp 6 Trong chăn nuôi người ta đã làm gì để kích thích cho gà ăn nhiều chóng tâng cân và đẻ nhiều trứng
giup em cau 8
em can gap
voi lai cai nay la khoa hoc
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-cong-nghe-lop-6-trong-chan-nuoi-nguoi-ta-da-lam-gi-de-kich-thich-cho-ga-an-nhieu-chong-tang

in progress 0
Eva 2 ngày 2022-01-14T20:12:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T20:14:01+00:00

  Trong chăn nuôi người ta dùng ánh sáng điện để kéo dài thời gian chiếu sáng trong ngày, kích thích cho gà ăn nhiều, chóng tăng cân và đẻ nhiều trứng.
  Loài vật cần ánh sáng để di chuyển, tìm thức ăn, nước uống, phát hiện ra những nguy hiểm cần tránh.Ánh sáng và thời gian chiếu sáng còn ảnh hưởng đến sự sinh sản của một số động vật.
  Ví dụ: Người ta dùng ánh sáng điện để kéo dài thời gian chiếu sáng trong ngày, kích thích cho gà ăn được nhiều, chóng tăng cân và đẻ nhiều trứng.

  0
  2022-01-14T20:14:18+00:00

  →Trong chăn nuôi người ta dùng ánh sáng điện để kéo dài thời gian chiếu sáng trong ngày, kích thích cho gà ăn nhiều, chóng tăng cân và đẻ nhiều trứng.Ngoài ra ánh sáng  còn ảnh hưởng đến sự sinh sản của một số động vật.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )