Môn Công Nghệ Lớp 7 Gà có thể ăn được những thức ăn gì ? Thức ăn được gà tiêu hóa và hấp thụ như thế nào

Question

Môn Công Nghệ Lớp 7 Gà có thể ăn được những thức ăn gì ? Thức ăn được gà tiêu hóa và hấp thụ như thế nào Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Caroline 9 tháng 2022-01-13T13:19:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T13:20:10+00:00
  • Thức ăn của gà: thóc, ngô, cám, sâu bọ…
  • Sự tiêu hóa và hấp thu thức ăn ở vật nuôi

  – Nước được hấp thu qua vách ruột vào máu

  – Protein hấp thu dưới dạng axit amin

  – Lipit hấp thu dưới dạng glyxerin và axit béo

  – Gluxit hấp thu dưới dạng đường đơn

  – Muối khoáng hấp thu dưới dạng ion khoáng

  – Vitamin hấp thu qua vách ruột vào máu

  0
  2022-01-13T13:20:59+00:00

  – Thức ăn của gà: thóc, ngô, cám, sâu bọ…

  – Sự tiêu hóa và hấp thu thức ăn ở vật nuôi

     + Nước được hấp thu qua vách ruột vào máu

     + Protein hấp thu dưới dạng axit amin

     + Lipit hấp thu dưới dạng glyxerin và axit béo

     + Gluxit hấp thu dưới dạng đường đơn

     + Muối khoáng hấp thu dưới dạng ion khoáng

     + Vitamin hấp thu qua vách ruột vào máu

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )