Môn Công Nghệ Lớp 7 Hãy nêu khái niệm của mặt đứng , mặt bằng , mặt cắt Khái niệm về hình cắt

Question

Môn Công Nghệ Lớp 7 Hãy nêu khái niệm của mặt đứng , mặt bằng , mặt cắt
Khái niệm về hình cắt Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Gabriella 2 ngày 2022-01-14T15:57:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T15:58:17+00:00

  khái niệm của mặt đứng

    Mặt đứng là hình chiếu mặt ngoài của mặt chính , mặt bên của ngôi nhà

  khái niệm của mặt bằng 

   Mặt bằng là hình cắt song song với mặt sàn nhà và cắt qua cửa sổ 

  khái niệm của mặt cắt

  Mặt cắt là hình cắt có mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng chiếu đứng hoặc mặt phẳng chiế cạnh 

  Khái niệm về hình cắt

  – Là hình biểu diễn phần vật thể ở phía sau mặt phẳng cắt .

  – Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể 

  0
  2022-01-14T15:58:34+00:00

  -Mặt đứng là mặt chiếu chính diện

  -Mặt bằng là mặt nằm ngang

  -Mặt cắt là hình biểu diễn nhận được trên mặt phẳng cắt

  -Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )