Môn Công Nghệ Lớp 7 Phương pháp không phải là phương pháp nhân giống thuần chủng ở vật nuôi: A. Lợn Móng cái( đực) x Lợn Ba Xuyên( cái) B. Lợn Móng cái(

Question

Môn Công Nghệ Lớp 7 Phương pháp không phải là phương pháp nhân giống thuần chủng ở vật nuôi:
A.
Lợn Móng cái( đực) x Lợn Ba Xuyên( cái)
B.
Lợn Móng cái( đực) x Lợn Móng cái ( cái)
C.
Gà Lơ go ( trống) x Gà Lơ go ( mái)
D.
Lợn Ỉ ( đực) x Lợn Ỉ ( cái)
21
Hướng chuồng nuôi nên được đặt theo hướng nào
A.
Cả hướng Nam và hướng Đông-Nam
B.
Hướng Đông -Nam
C.
Hướng Nam
D.
Hướng Bắc
22
Việc khai thác rừng ở Việt Nam hiện nay cấm không được áp dụng loại khai thác này:
A.
Khai thác trắng
B.
Khai thác chọn
C.
Khai thác dần
D.
Cả B và C. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Arianna 11 phút 2022-09-23T06:17:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T06:18:57+00:00

  Câu 1: A. Lợn Móng cái( đực) x Lợn Ba Xuyên( cái)

  -> Vì Nhân giống thuần chủng là sự giao phối cùng giống, còn câu A là lai tạo giống

  Câu 2: A. Cả hướng Nam và hướng Đông-Nam

  SGK có nha bạn

  Câu 3: A Khai thác trắng

  Câu B là chọn những cây già yếu chắc gỗ để chặt, để lại những cây non

  Câu C là khai thác dần những cây yếu trc r cây non sau, cây đã chặt sẽ được trồng lại

  Còn câu A là khai thác toàn bộ không chừa 1 cây nào

  0
  2022-09-23T06:19:07+00:00

  Phương pháp không phải là phương pháp nhân giống thuần chủng ở vật nuôi:

  A. Lợn Móng cái( đực) x Lợn Ba Xuyên( cái)->Đây là lai tạo

  Hướng chuồng nuôi nên được đặt theo hướng nào?

  B. Hướng Đông -Nam->Vì:hướng này mùa hè sẽ có gió vào rất mát và mùa đông sẽ được ủ ấm

  Việc khai thác rừng ở Việt Nam hiện nay cấm không được áp dụng loại khai thác này:

  A. Khai thác trắng->Vì:khai thác trắng là chặt toàn bộ rừng cây,cả cây nhỏ cả cây to,điều này sẽ làm rừng chống trơn,đồi trọc.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )