Môn Công Nghệ Lớp 8 Bố nhờ Hải ra cửa hàng mua 1 bóng đèn sợi đốt công suất 100w có giá tiền 8.000 đ Bác bán đồ khuyên bạn hãy mua đèn compact (có độ sáng

Question

Môn Công Nghệ Lớp 8 Bố nhờ Hải ra cửa hàng mua 1 bóng đèn sợi đốt công suất 100w có giá tiền 8.000 đ Bác bán đồ khuyên bạn hãy mua đèn compact (có độ sáng tương đương ) công suất 20w có giá trên 35.000 đ sử dụng thì sẽ tiết kiệm chi phí hơn Các em hãy so sánh tổng chi phí ( bóng đèn tiền điện ) cho hai bóng này trong một tháng sáu tháng ? Biết mỗi ngày gia đình bạn Hải sử dụng bóng đèn trên trong 8 giờ giả sử tiền điện là 2.000/1kwh Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alexandra 4 tháng 2022-11-09T03:29:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-09T03:30:56+00:00

  `\text{~~Holi~~}`

  ĐIện năng tiêu thụ của bóng đèn sợi đốt trong một tháng là:

  `A=(100.8).30=24`(kWh)

  ĐIện năng tiêu thụ của bóng đèn sợi đốt trong sáu tháng là:

  `A=24.6=144`(kWh)

  Số tiền phải trả trong sáu tháng là:

  `114.2000=288000`(đồng)

  ĐIện năng tiêu thụ của bóng đèn compact huỳnh quang trong một tháng là:

  `A=(20.8).30=4,8`(kWh)

  ĐIện năng tiêu thụ của bóng đèn compact huỳnh quang trong sáu tháng là:

  `A=4,8.6=28,8`(kWh)

  Số tiền phải trả trong sáu tháng là:

  `28,8.2000=57600`(đồng)

  `->`Tổng chi phí tiền điện của đèn compact huỳnh quang rẻ hơn chi phí tiền điện của đèn sợi đốt.

  0
  2022-11-09T03:31:03+00:00

  Hình ảnh

  mon-cong-nghe-lop-8-bo-nho-hai-ra-cua-hang-mua-1-bong-den-soi-dot-cong-suat-100w-co-gia-tien-8-0

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )