Môn Công Nghệ Lớp 8 Câu 1 : Hình chiếu bằng của hình cầu là hình ? Hình chữ nhật. Hình tròn Hình tam giác. Hình vuông. Đánh dấu câu hỏi này Câu hỏi 21

Question

Môn Công Nghệ Lớp 8 Câu 1 : Hình chiếu bằng của hình cầu là hình ?

Hình chữ nhật.
Hình tròn
Hình tam giác.
Hình vuông.

Đánh dấu câu hỏi này
Câu hỏi 21 điểm
Câu 2 : Hình cắt trong bản vẽ kĩ thuật dùng để làm gì ?

Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn bên trong của vật thể.
Hình cắt dùng để biểu diễn vật thể ở phía trước mặt phẳng cắt.
Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên ngoài của vật thể .
Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn phần vật thể bị cắt đi bởi mặt phẳng cắt.

Đánh dấu câu hỏi này
Câu hỏi 31 điểm
Câu 3 : Hình chiếu cạnh của hình lăng trụ là hình ?

Hình tròn.
Hình chữ nhật.
Hình thang cân.
Hình tam giác

Đánh dấu câu hỏi này
Câu hỏi 41 điểm
Câu 4 : Khối đa diện được bao bởi các hình phẳng nào ?

Đa giác
Hình chữ nhật.
Hình thang cân.
Hình tam giác.

Đánh dấu câu hỏi này
Câu hỏi 51 điểm
Câu 5 : Vì sao chúng ta phải học môn vẽ kĩ thuật ?

Vì để vận dụng vào cuộc sống.
Vì để ứng dụng vào sản xuất và đời sống.
Vì để học tốt các môn khoa học khác.
Tất cả đều đúng.

Đánh dấu câu hỏi này
Câu hỏi 61 điểm
Câu 6 : Hình chiếu bằng của hình hộp chữ nhật là hình ?

Hình vuông.
Hình tam giác.
Hình chữ nhật.
Hình thang.

Đánh dấu câu hỏi này
Câu hỏi 71 điểm
Câu 7 : Hình chiếu cạnh của hình chóp đều là hình ?

Hình tam giác đều.
Hình tam giác cân.
Hình tam giác vuông.
Tất cả đều sai.

Đánh dấu câu hỏi này
Câu hỏi 81 điểm
Câu 8 : Trình tự đọc Bản vẽ chi tiết là:

Khung tên,hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật, tổng hợp.
Hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật, khung tên, tổng hợp.
Hình biểu diễn, kích thước, khung tên, yêu cầu kĩ thuật, tổng hợp.
Khung tên,hình biểu diễn, yêu cầu kĩ thuật, kích thước, tổng hợp.

Đánh dấu câu hỏi này
Câu hỏi 91 điểm
Câu 9 : Kích thước của bản vẽ chi tiết dùng để làm gì ?

Dùng để chế tạo và lắp ráp các chi tiết.
Dùng để thiết kế các chi tiết.
Dùng để chế tạo các chi tiết.
Dùng để lắp ráp các chi tiết.

Đánh dấu câu hỏi này
Câu hỏi 101 điểm
Câu 10 : Bản vẽ kĩ thuật trình bày các ………………….. của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ .

Thông tin kĩ thuật.
Thông số kĩ thuật.
Kích thước cơ bản
Hình dạng vật thể.
nhanh nhất và đúng nhất đc CTLHN+5* nha Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kaylee 9 tháng 2022-08-12T15:41:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T15:43:26+00:00

  1.a

  2.b

  3.b

  4.b

  5d

  6c

  7d

  8a

  9a

  10a

  11

  0
  2022-08-12T15:43:36+00:00

  Câu 1 : Hình chiếu bằng của hình cầu là hình ?

  Hình chữ nhật.

  Hình tròn

  Hình tam giác.

  Hình vuông.

  Câu 2 : Hình cắt trong bản vẽ kĩ thuật dùng để làm gì ?

  Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn bên trong của vật thể.

  Hình cắt dùng để biểu diễn vật thể ở phía trước mặt phẳng cắt.

  Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên ngoài của vật thể .

  Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn phần vật thể bị cắt đi bởi mặt phẳng cắt.

  Câu 3 : Hình chiếu cạnh của hình lăng trụ là hình ?

  Hình tròn.

  Hình chữ nhật.

  Hình thang cân.

  Hình tam giác

  Câu hỏi 41 điểm Câu 4 :

  Khối đa diện được bao bởi các hình phẳng nào ?

  – Bởi các hình đa giác phẳng

  Câu 5 : Vì sao chúng ta phải học môn vẽ kĩ thuật ?

  Vì để vận dụng vào cuộc sống.

  Vì để ứng dụng vào sản xuất và đời sống.

  Vì để học tốt các môn khoa học khác.

  Tất cả đều đúng.

  Câu 6 : Hình chiếu bằng của hình hộp chữ nhật là hình ?

  Hình vuông.

  Hình tam giác.

  Hình chữ nhật.

  Hình thang.

  Câu 7 : Hình chiếu cạnh của hình chóp đều là hình ?

  Hình tam giác đều.

  Hình tam giác cân.

  Hình tam giác vuông.

  Tất cả đều sai.

  Câu 8 : Trình tự đọc Bản vẽ chi tiết là:

  Khung tên,hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật, tổng hợp.

  Hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật, khung tên, tổng hợp.

  Hình biểu diễn, kích thước, khung tên, yêu cầu kĩ thuật, tổng hợp.

  Khung tên,hình biểu diễn, yêu cầu kĩ thuật, kích thước, tổng hợp.

  Câu 9 : Kích thước của bản vẽ chi tiết dùng để làm gì ?

  Dùng để chế tạo và lắp ráp các chi tiết.

  Dùng để thiết kế các chi tiết.

  Dùng để chế tạo các chi tiết.

  Dùng để lắp ráp các chi tiết.

  Câu 10 : Bản vẽ kĩ thuật trình bày các ………………….. của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ .

  Thông tin kĩ thuật.

  Thông số kĩ thuật.

  Kích thước cơ bản

  Hình dạng vật thể.

  @lamphuongvi123456

  Mong được hay nhất

  #MUỐI#

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )