Môn Công Nghệ Lớp 8 Câu 17: Đặc điểm của mạng điện trong nhà: A. Điện áp của mạng điện trong nhà B. Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà C. Sự phù hợp điện

Question

Môn Công Nghệ Lớp 8 Câu 17: Đặc điểm của mạng điện trong nhà:
A. Điện áp của mạng điện trong nhà
B. Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà
C. Sự phù hợp điện áp giữa các thiết bị, đồ dùng điện với điện áp của mạng điện
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 18: Cấu tạo mạng điện trong nhà gồm mấy phần?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 19: Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà:
A. Rất đa dạng
B. Công suất điện của các đồ dùng điện rất khác nhau
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 20: Hệ thống điện quốc gia gồm:
A. Nhà máy điện
B. Đường dây truyền tải
C. Trạm biến áp, phân phối và đóng cắt
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 21: Phát biểu nào đúng khi nói về mạch nhánh trong mạng điện trong nhà?
A. Mắc song song với nhau B. Cung cấp điện tới các đồ dùng điện
C. Có thể điều khiển độc lập D. Cả 3 đáp án trên
Câu 22: Điện năng tiêu thụ trong ngày 01 tháng 4 năm 2021 của gia đình bạn A
như sau:
Tên đồ dùng điện Công suất điện P
(W) Số lượng Thời gian sử dụng
(h)
Đèn Compac 20 2 3
Đèn Huỳnh quang 45 2 4
Quạt điện 75 1 4
Ti vi 70 2 8
Tính tổng điện năng tiêu thụ của gia đình bạn A trong tháng 4 năm 2021 (Giả sử
điện năng tiêu thụ các ngày là như nhau và tháng 4 năm 2021 có 30 ngày).
A. 1900 Wh B. 2000 Wh
C. 2100 Wh D. 2200 Wh
Câu 23: Giờ cao điểm dùng điện là:
A. Từ 0h đến 18h B. Từ 18h đến 22h
C. Từ 22h đến 24h D. Từ 12h đến 18h
Câu 24: Giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm bằng cách:
A. Cắt điện bình nước nóng B. Không là quần áo
C. Cắt điện một số đèn không cần thiết D. Cả 3 đáp án trên
Câu 25: Sử dụng lãng phí điện năng là:
A. Tan học không tắt đèn phòng học
B. Bật đèn phòng tắm suốt đêm
C. Khi ra khỏi nhà không tắt điện phòng
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 26: Hành vi nào sau đây là tiết kiệm điện năng?
A. Tan học không tắt đèn phòng học. B. Bật đèn ở nhà suốt ngày đêm.
C. Khi ra khỏi nhà không tắt đèn các phòng. D. Khi xem ti vi tắt đèn bàn học.
Câu 27: Tại sao khi thiết kế một mạch điện hoặc một mạng điện, người ta biểu
diễn nó dưới dạng sơ đồ điện?
A. Thuận tiện, dễ dàng cho việc thể hiện. B. Đơn giản, dễ hiểu.
C. Đáp án A và B. D. Đáp án A hoặc B.
Câu 28: Sơ đồ điện được phân làm mấy loại?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 29: Công dụng của sơ đồ lắp đặt là:
A. Dự trù vật liệu B. Lắp đặt mạng điện và thiết bị
C. Sửa chữa mạng điện và thiết bị D. Cả 3 đáp án trên
Câu 30: “~” là kí hiệu của:
A. Dây dẫn chéo nhau B. Dây dẫn nối nhau
C. Dòng điện xoay chiều D. Đáp án khác
Câu 31: Trình tự thiết kế mạch điện theo mấy bước?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 32: Bước cuối cùng trong trình tự thiết kế mạch điện là:
A. Đưa ra các phương án thiết kế B. Lắp thử và kiểm tra mạch điện
C. Lựa chọn phương án thích hợp D. Cả 3 đáp án đều đúng
Câu 33: Bạn A cần lắp đặt mạch điện dùng 2 bóng đèn sợi đốt được điều khiển
đóng – cắt riêng biệt để chiếu sáng bàn học và giữa phòng. Thiết bị điện mà bạn A
cần chọn là:
A. 1 công tắc 2 cực và 1 cầu chì B. 2 công tắc 2 cực và 1 cầu chì
C. 1 công tắc 2 cực và 2 cầu chì D. 2 công tắc 2 cực và 2 cầu chì Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Brielle 1 tuần 2022-09-22T09:52:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T09:53:53+00:00

  Câu `17`:

  `-`Có điện áp định mức bằng `220V`

  `-`Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà rất đa đạng.

  `-`Điện áp định mức của các thiết, đồ dùng điện phải phù hợp với điện áp mạng điện.

  `=>`Chọn D.

  Câu `18`:

  Gồm:

  `-`Công tơ điện.

  `-`Dây dẫn điện.

  `-`Các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và lấy điện.

  `-`Đồ dùng điện.

  `=>`Chọn C.

  Câu `19`:

  Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà rất đa dạng.

  `=>`Chọn A.

  Câu `20`:

  `=>`Chọn D.

  Câu `21`:

  `=>`Chọn D.

  Câu `22`:

  Điện năng tiêu thụ trong một ngày là:

  `A=20.2.3+45.2.4+75.1.4+70.2.8=1900`(Wh)

  ĐIện năng tiêu thụ trong một tháng là:

  `A=1900.30=57000=57`(kWh)

  `=>`Nếu tính ngày: Chọn A.

  `=>`Nếu tính tháng: Không có đáp án tương ứng.

  Câu `23`:

  Giờ cao điểm nằm trong khung giờ từ `18h-22h`

  `=>`Chọn B.

  Câu `24`:

  `=>`Chọn D.

  Câu `25`:

  `=>`Chọn D.

  Câu `26`:

  `=>`Chọn D.

  Câu `27`:

  `=>`Chọn C.

  Câu `28`:

  Sơ đồ điện được phân thành hai loại:

  `+)`Sơ đồ nguyên lý.

  `+)`Sơ đồ lắp đặt.

  `=>`Chọn A.

  Câu `29`:

  Sơ đồ lắp đặt được sử dụng để dự trù vật liệu, lắp đặt, sửa chữa mạng điện và các thiết bị điện.

  `=>`Chọn D.

  Câu `30`:

  Kí hiệu: `~` là kí hiệu của dòng điện xoay chiều.

  `=>`Chọn C.

  Câu `31`:

  `-`Xác định mục đích thiết kế mạch điện.

  `-`Đưa ra phương án thiết kế (vẽ sơ đồ nguyên lý của mạch điện) và lựa chọn phương án thích hợp.

  `-`Chọn thiết bị và đồ dùng điện thích hợp cho mạch điện.

  `-`Lắp thử và kiểm tra.

  `=>`Chọn B.

  Câu `32`:

  `-`Xác định mục đích thiết kế mạch điện.

  `-`Đưa ra phương án thiết kế (vẽ sơ đồ nguyên lý của mạch điện) và lựa chọn phương án thích hợp.

  `-`Chọn thiết bị và đồ dùng điện thích hợp cho mạch điện.

  `-`Lắp thử và kiểm tra.

  `=>`Chọn B.

  Câu `33`:

  `=>`Chọn B.

  0
  2022-09-22T09:54:26+00:00

  Câu 17: Đặc điểm của mạng điện trong nhà:

  A. Điện áp của mạng điện trong nhà

  B. Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà

  C. Sự phù hợp điện áp giữa các thiết bị, đồ dùng điện với điện áp của mạng điện

  D. Cả 3 đáp án trên

  Câu 18: Cấu tạo mạng điện trong nhà gồm mấy phần?

  A. 2

  B. 3

  C. 4

  D. 5

  Câu 19: Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà:

  A. Rất đa dạng

  B. Công suất điện của các đồ dùng điện rất khác nhau

  C. Cả A và B đều đúng

  D. Cả A và B đều sai

  Câu 20: Hệ thống điện quốc gia gồm:

  A. Nhà máy điện

  B. Đường dây truyền tải

  C. Trạm biến áp, phân phối và đóng cắt

  D. Cả 3 đáp án trên

  Câu 21: Phát biểu nào đúng khi nói về mạch nhánh trong mạng điện trong nhà?

  A. Mắc song song với nhau

  B. Cung cấp điện tới các đồ dùng điện

  C. Có thể điều khiển độc lập

  D. Cả 3 đáp án trên

  Câu 22: Điện năng tiêu thụ trong ngày 01 tháng 4 năm 2021 của gia đình bạn A như sau: Tên đồ dùng điện Công suất điện P (W) Số lượng Thời gian sử dụng (h) Đèn Compac 20 2 3 Đèn Huỳnh quang 45 2 4 Quạt điện 75 1 4 Ti vi 70 2 8 Tính tổng điện năng tiêu thụ của gia đình bạn A trong tháng 4 năm 2021 (Giả sử điện năng tiêu thụ các ngày là như nhau và tháng 4 năm 2021 có 30 ngày).

  A. 1900 Wh

  B. 2000 Wh

  C. 2100 Wh

  D. 2200 Wh

  Câu 23: Giờ cao điểm dùng điện là:

  A. Từ 0h đến 18h

  B. Từ 18h đến 22h

  C. Từ 22h đến 24h

  D. Từ 12h đến 18h

  Câu 24: Giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm bằng cách:

  A. Cắt điện bình nước nóng

  B. Không là quần áo

  C. Cắt điện một số đèn không cần thiết

  D. Cả 3 đáp án trên

  Câu 25: Sử dụng lãng phí điện năng là:

  A. Tan học không tắt đèn phòng học

  B. Bật đèn phòng tắm suốt đêm

  C. Khi ra khỏi nhà không tắt điện phòng

  D. Cả 3 đáp án trên

  Câu 26: Hành vi nào sau đây là tiết kiệm điện năng?

  A. Tan học không tắt đèn phòng học.

  B. Bật đèn ở nhà suốt ngày đêm.

  C. Khi ra khỏi nhà không tắt đèn các phòng.

  D. Khi xem ti vi tắt đèn bàn học.

  Câu 27: Tại sao khi thiết kế một mạch điện hoặc một mạng điện, người ta biểu diễn nó dưới dạng sơ đồ điện?

  A. Thuận tiện, dễ dàng cho việc thể hiện.

  B. Đơn giản, dễ hiểu.

  C. Đáp án A và B.

  D. Đáp án A hoặc B.

  Câu 28: Sơ đồ điện được phân làm mấy loại?

  A. 2

  B. 3

  C. 4

  D. 5

  Câu 29: Công dụng của sơ đồ lắp đặt là:

  A. Dự trù vật liệu

  B. Lắp đặt mạng điện và thiết bị

  C. Sửa chữa mạng điện và thiết bị

  D. Cả 3 đáp án trên

  Câu 30: “~” là kí hiệu của:

  A. Dây dẫn chéo nhau

  B. Dây dẫn nối nhau

  C. Dòng điện xoay chiều

  D. Đáp án khác

  Câu 31: Trình tự thiết kế mạch điện theo mấy bước?

  A. 3

  B. 4

  C. 5

  D. 6

  Câu 32: Bước cuối cùng trong trình tự thiết kế mạch điện là:

  A. Đưa ra các phương án thiết kế

  B. Lắp thử và kiểm tra mạch điện

  C. Lựa chọn phương án thích hợp

  D. Cả 3 đáp án đều đúng

  Câu 33: Bạn A cần lắp đặt mạch điện dùng 2 bóng đèn sợi đốt được điều khiển đóng – cắt riêng biệt để chiếu sáng bàn học và giữa phòng. Thiết bị điện mà bạn A cần chọn là:

  A. 1 công tắc 2 cực và 1 cầu chì

  B. 2 công tắc 2 cực và 1 cầu chì

  C. 1 công tắc 2 cực và 2 cầu chì

  D. 2 công tắc 2 cực và 2 cầu chì

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )