Môn Công Nghệ Lớp 8 Câu 22: Nếu đặt mặt đáy của hình chỏm cầu song song với mặt phẳng chiếu bằng thì : A. Hình chiếu bằng là hình tròn B. Hình chiếu đứng l

Question

Môn Công Nghệ Lớp 8 Câu 22: Nếu đặt mặt đáy của hình chỏm cầu song song với mặt phẳng chiếu bằng thì :
A. Hình chiếu bằng là hình tròn
B. Hình chiếu đứng là nửa hình tròn
C. Hình chiếu cạnh là nửa hình tròn
D. Hình chiếu đứng và cạnh đều là nửa hình tròn, hình chiếu bằng là hình tròn. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Anna 5 tháng 2022-06-30T20:34:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T20:36:12+00:00

  Câu 22: Nếu đặt mặt đáy của hình chỏm cầu song song với mặt phẳng chiếu bằng thì :
  A. Hình chiếu bằng là hình tròn
  B. Hình chiếu đứng là nửa hình tròn
  C. Hình chiếu cạnh là nửa hình tròn
  D. Hình chiếu đứng và cạnh đều là nửa hình tròn, hình chiếu bằng là hình tròn.

  0
  2022-06-30T20:36:47+00:00

  D

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )