Môn Công Nghệ Lớp 8 Câu 3: Vật liệu dẫn điện tốt theo thứ tự a. Đồng-> Vàng ->Thép b. Thép->Vàng-> Đồng c. Vàng ->Thép-> Đồng d. Vàng -&g

Question

Môn Công Nghệ Lớp 8 Câu 3: Vật liệu dẫn điện tốt theo thứ tự
a.
Đồng-> Vàng ->Thép
b.
Thép->Vàng-> Đồng
c.
Vàng ->Thép-> Đồng
d.
Vàng ->Đồng ->Thép Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Rose 5 tháng 2022-07-03T09:02:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T09:04:00+00:00

  Câu hỏi:

  Câu 3: Vật liệu dẫn điện tốt theo thứ tự

  a. Đồng-> Vàng ->Thép

  b. Thép->Vàng-> Đồng

  c. Vàng ->Thép-> Đồng

  d. Vàng ->Đồng ->Thép

  Câu trả lời:

  a. Đồng-> Vàng ->Thép

  Hướng dẫn trả lời:

  SGK Công Nghệ 8

  0
  2022-07-03T09:04:12+00:00

  Câu 3: Vật liệu dẫn điện tốt theo thứ tự

  a. Đồng-> Vàng ->Thép

  b. Thép->Vàng-> Đồng

  c. Vàng ->Thép-> Đồng

  d. Vàng ->Đồng ->Thép

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )