Môn Công Nghệ Lớp 8 Câu 31: Một chiếc máy hay sản phẩm: A.Chỉ có một chi tiết B.Chỉ có hai chi tiết C.Có nhiều chi tiết D.Đáp án khác Câu 32: “Các chi tiết

Question

Môn Công Nghệ Lớp 8 Câu 31: Một chiếc máy hay sản phẩm:
A.Chỉ có một chi tiết
B.Chỉ có hai chi tiết
C.Có nhiều chi tiết
D.Đáp án khác
Câu 32: “Các chi tiết có chức năng……… lắp ghép với nhau tạo thành chiếc máy
hay sản phẩm”. Điền vào chỗ trống:
A.Giống nhau
B.Tương tự nhau
C.Khác nhau
D.Đồng nhất
Câu 33: Trong sản xuất, muốn tạo ra một sản phẩm, trước hết phải:
A.Chế tạo chi tiết theo bản vẽ chi tiết
B.Lắp ráp chi tiết theo bản vẽ lắp
C.Thi công chi tiết theo bản vẽ
D.Đáp án khác
Câu 34: Trong bản vẽ chi tiết của sản phẩm, gồm mấy nội dung:
A.2
B.3
C.4
D.5
Câu 35: Kích thước trên bản vẽ kĩ thuật tính theo đơn vị:
A.mm
B.cm
C. m
D.m
Câu 36: Công dụng của bản vẽ chi tiết là:
A.Dùng để chế tạo chi tiết máy
B.Dùng để kiểm tra chi tiết máy
C.Dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy
D.Đáp án khác
Câu 37: Khi đọc bản vẽ chi tiết, phải đọc nội dung gì trước?
A.Hình biểu diễn
B.Kích thước
C.Yêu cầu kĩ thuật
D.Khung tên
Câu 38: Ngoài 4 nội dung của bản vẽ chi tiết, khi đọc bản vẽ chi tiết còn có
thêm mục “tổng hợp” ở:
A.Đầu
B.Giữa
C.Cuối cùng
D.Không bắt buộc
Câu 39: Trình tự đọc bản vẽ chi tiết là:
A.Khung tên, hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật, tổng hợp
B.Khung tên, kích thước, hình biểu diễn, yêu cầu kĩ thuật, tổng hợp
C.Hình biểu diễn, khung tên, kích thước, yêu cầu kĩ thuật, tổng hợp
D.Hình biểu diễn, kích thước, khung tên, yêu cầu kĩ thuật, tổng hợp
Câu 40: Chọn phát biểu sai:
A.Học vẽ kĩ thuật sẽ ảnh hưởng không tốt tới các môn khoa học -xã hội khác
B.Học vẽ kĩ thuật ứng dụng vào sản xuât
C.Học vẽ kĩ thuật ứng dụng vào đời sống
D.Học vẽ kĩ thuật ứng dụng vào đời sống và sản xuât Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kaylee 5 tháng 2022-06-30T08:25:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T08:27:09+00:00

  c31 c 

  c32 c

  c33 a

  c34 c

  c35 a

  c36 c

  c37 d

  c38 c

  c39 a

  c40 c

  0
  2022-06-30T08:27:29+00:00

  Câu 31: Một chiếc máy hay sản phẩm: A.Chỉ có một chi tiết B.Chỉ có hai chi tiết C.Có nhiều chi tiết D.Đáp án khác

  Câu 32: “Các chi tiết có chức năng……… lắp ghép với nhau tạo thành chiếc máy hay sản phẩm”. Điền vào chỗ trống: A.Giống nhau B.Tương tự nhau C.Khác nhau D.Đồng nhất

  Câu 33: Trong sản xuất, muốn tạo ra một sản phẩm, trước hết phải: A.Chế tạo chi tiết theo bản vẽ chi tiết B.Lắp ráp chi tiết theo bản vẽ lắp C.Thi công chi tiết theo bản vẽ D.Đáp án khác

  Câu 34: Trong bản vẽ chi tiết của sản phẩm, gồm mấy nội dung: A.2 B.3 C.4 D.5 Câu

  35: Kích thước trên bản vẽ kĩ thuật tính theo đơn vị: A.mm B.cm C. m D.m

  Câu 36: Công dụng của bản vẽ chi tiết là: A.Dùng để chế tạo chi tiết máy B.Dùng để kiểm tra chi tiết máy C.Dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy D.Đáp án khác

  Câu 37: Khi đọc bản vẽ chi tiết, phải đọc nội dung gì trước? A.Hình biểu diễn B.Kích thước C.Yêu cầu kĩ thuật D.Khung tên

  Câu 38: Ngoài 4 nội dung của bản vẽ chi tiết, khi đọc bản vẽ chi tiết còn có thêm mục “tổng hợp” ở: A.Đầu B.Giữa C.Cuối cùng D.Không bắt buộc

  Câu 39: Trình tự đọc bản vẽ chi tiết là: A.Khung tên, hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật, tổng hợp B.Khung tên, kích thước, hình biểu diễn, yêu cầu kĩ thuật, tổng hợp C.Hình biểu diễn, khung tên, kích thước, yêu cầu kĩ thuật, tổng hợp D.Hình biểu diễn, kích thước, khung tên, yêu cầu kĩ thuật, tổng hợp

  Câu 40: Chọn phát biểu sai: A.Học vẽ kĩ thuật sẽ ảnh hưởng không tốt tới các môn khoa học -xã hội khác B.Học vẽ kĩ thuật ứng dụng vào sản xuât C.Học vẽ kĩ thuật ứng dụng vào đời sống D.Học vẽ kĩ thuật ứng dụng vào đời sống và sản xuât

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )