Môn Công Nghệ Lớp 8 một phòng học có 4 quả trần với công suất 80w mỗi ngày sử dụng 4,5 giờ sáu đèn ống huỳnh quang công suất 40w,mỗi ngày thắp sáng 2 giờ v

Question

Môn Công Nghệ Lớp 8 một phòng học có 4 quả trần với công suất 80w mỗi ngày sử dụng 4,5 giờ sáu đèn ống huỳnh quang công suất 40w,mỗi ngày thắp sáng 2 giờ vào 1 quạt treo tường công suất 65 KW mỗi ngày sử dụng 2 giờ tính điện năng tiêu thụ trong một tháng của phòng học đó(coi một tháng có 30 ngày mỗi ngày sử dụng điện như nhau ) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hailey 4 tháng 2022-11-09T10:58:26+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-09T10:59:37+00:00

  Trong 1 ngày , điện sử dụng của :
  – 4 cái quạt trần:  A=p.t=80×4,5×4=1440 (Wh)
  -6 đèn ống huỳnh quang :  A=p.t=40×2×6=480(Wh)
  – 1 quath treo tường : A=p.t=65000×2×1=130000(Wh)   ( đổi 65KW=65000W)
  Tổng điện năng tiêu thụ trong một ngày là : 
            1440+480+130000=131920 (Wh)
  Tổng điện năng tiêu thụ trong một tháng ( 30 ngày ) là :
            131920×30=3957600 ( wh) = 3957,6 (KW)
  Vậy Tổng điện năng tiêu thụ trong một tháng là 3957,6 (KW)
                     
  CHÚC BN HỌC TỐT  😀  !!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )