Môn Địa Lý Lớp 10 7 Đới khí hậu trên Trái Đất phân bố ở những vĩ độ nào ? (Cực, cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, cận xích đạo, xích đạo)

Question

Môn Địa Lý Lớp 10 7 Đới khí hậu trên Trái Đất phân bố ở những vĩ độ nào ? (Cực, cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, cận xích đạo, xích đạo) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Claire 5 tháng 2022-06-30T20:23:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T20:24:52+00:00

  – Cực: khoảng vĩ độ 800B,N – 900B,N

  – Cận cực: khoảng vĩ độ 660B,N -> 800B,N.

  – Ôn đới: khoảng vĩ độ 400B,N – 660B,N.

  – Cận nhiệt: khoảng vĩ độ 23027’B,N – 400B,N.

  – Nhiệt đới: khoảng vĩ độ 100B,N – 23027’B,N.

  – Cận xích đạo: khoảng vĩ độ 50B,N – 100B,N.

  – Xích đạo: khoảng vĩ độ 00B,N – 50B,N.

  0
  2022-06-30T20:25:35+00:00

  – Có 7 đới khí hậu chính:

  + Đới khí hậu cực.

  + Đới khí hậu cận cực.

  + Đới khí hậu ôn đới.

  + Đới khí hậu cận nhiệt.

  + Đới khí hậu nhiệt đới.

  + Đới khí hậu cận xích đạo.

  + Đới khí hậu xích đạo.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )