Môn Địa Lý Lớp 10 Căn cứ vào bản đồ các múi giờ hãy tính ngày và giờ ở Việt Nam bt rằng tại thời điểm đó giờ GMT đang là 22 giờ ngày 1/10/2021 Giúp mik v

Question

Môn Địa Lý Lớp 10 Căn cứ vào bản đồ các múi giờ hãy tính ngày và giờ ở Việt Nam bt rằng tại thời điểm đó giờ GMT đang là 22 giờ ngày 1/10/2021
Giúp mik vs ạ cần gấp !!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Clara 4 tuần 2022-07-05T00:22:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-05T00:24:09+00:00

  -Biết giờ GMT là múi giờ số 0

  – Việt Nam thuộc múi giờ số 7

  – Khoảng cách từ múi h GMT đến múi h của VN là 7 múi 

  Lúc đó VN là

     22+7=29(h) ngày 1/10/2021

  ⇔5h ngày 2/10/2021

  Vậy tại thời điểm đó giờ GMT đang là 22 giờ ngày 1/10/2021 thì VN là 5h ngày 2/10/2021

  0
  2022-07-05T00:24:31+00:00

  Tm = To + m

  Trong đó: Tm : giờ cùa múi m

  To: giờ GMT

  m: số thứ tự múi

  – Giờ GMT đang là 24h ngày 31-12 cùng là 0h ngày 1 — 1. Việt Nam ở múi giờ số 7, giờ đến sớm hơn giờ GMT 7h,

  nên ta có: T7 = 0 + 7 = 7h.

  – Vậy ở Việt Nam lúc đó là 7h ngày 1 – 1.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )