Môn Địa Lý Lớp 10 Câu 4: Đặc điểm nào không đúng với sản xuất công nghiệp? A. Sản xuất gồm 2 giai đoạn B. Có tính tập trung cao độ C. Ph

Question

Môn Địa Lý Lớp 10 Câu 4: Đặc điểm nào không đúng với sản xuất công nghiệp?
A. Sản xuất gồm 2 giai đoạn B. Có tính tập trung cao độ
C. Phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên
D. Gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp chặt chẽ.
Câu 5: Nhân tố làm thay đổi việc khai thác, sử dụng tài nguyên và phân bố hợp lí các ngành công nghiệp là?
A.Dân cư và lao động. B.Thị trường
C.Tiến bộ khoa học kĩ thuật D. Nguồn nguyên liệu
Câu 6: Công nghiệp được chia làm hai nhóm A, B là dựa vào
A. tính chất và đặc điểm. B. trình độ phát triển .
C. công dụng kinh tế của sản phẩm. D. lịch sử phát triển của các ngành.
Câu 7: Công nghiệp dệt, may thuộc nhóm ngành
A. công nghiệp nặng . B. công nghiệp nhẹ .
C. công nghiệp vật liệu . D. công nghiệp chế biến.
Câu 8: Các ngành công nghiệp nhóm A có đặc điểm nào sau đây?
A. Phải tập trung ở các thành phố lớn vì cần nhiều lao động.
B. Có vốn đầu tư và quy mô sản xuất lớn .
C. Sản xuất với số lượng lớn để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trực tiếp của con người .
D. Thường phải gắn liền với nguồn nguyên liệu hoặc thị trường tiêu thụ .
Câu 9: Công nghiệp mũi nhọn là những ngành công nghiệp
A. có hàm lượng kỹ thuật cao và mới ra đời gần đây .
B. phát triển nhằm mục đích phục vụ cho xuất khẩu .
C. có vai trò quyết định trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội của đất nước .
D. có tốc độ phát triển nhanh nhất trong số các ngành công nghiệp .
Câu 10: Các ngành công nghiệp nhẹ thường phát triển mạnh ở các nước đang phát triển vì
A. đây là những ngành tạo tiền đề để thực hiện công nghiệp hóa .
B. đây là ngành đem lại hiệu quả kinh tế cao .
C. phù hợp với điều kiện của các nước đang phát triển .
D.s phân công lao động quốc tế .
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Everleigh 24 phút 2022-09-17T23:32:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-17T23:34:09+00:00

  Câu 4: Đặc điểm nào không đúng với sản xuất công nghiệp?

  A. Sản xuất gồm 2 giai đoạn

  B. Có tính tập trung cao độ

  C. Phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên

  D. Gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp chặt chẽ.

  Câu 5: Nhân tố làm thay đổi việc khai thác, sử dụng tài nguyên và phân bố hợp lí các ngành công nghiệp là?

  A.Dân cư và lao động.

  B.Thị trường

  C.Tiến bộ khoa học kĩ thuật

  D. Nguồn nguyên liệu

  Câu 6: Công nghiệp được chia làm hai nhóm A, B là dựa vào

  A. tính chất và đặc điểm.

  B. trình độ phát triển .

  C. công dụng kinh tế của sản phẩm.

  D. lịch sử phát triển của các ngành.

  Câu 7: Công nghiệp dệt, may thuộc nhóm ngành

  A. công nghiệp nặng .

  B. công nghiệp nhẹ .

  C. công nghiệp vật liệu .

  D. công nghiệp chế biến.

  Câu 8: Các ngành công nghiệp nhóm A có đặc điểm nào sau đây?

  A. Phải tập trung ở các thành phố lớn vì cần nhiều lao động.

  B. Có vốn đầu tư và quy mô sản xuất lớn .

  C. Sản xuất với số lượng lớn để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trực tiếp của con người .

  D. Thường phải gắn liền với nguồn nguyên liệu hoặc thị trường tiêu thụ .

  Câu 9: Công nghiệp mũi nhọn là những ngành công nghiệp

  A. có hàm lượng kỹ thuật cao và mới ra đời gần đây .

  B. phát triển nhằm mục đích phục vụ cho xuất khẩu .

  C. có vai trò quyết định trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội của đất nước .

  D. có tốc độ phát triển nhanh nhất trong số các ngành công nghiệp .

  Câu 10: Các ngành công nghiệp nhẹ thường phát triển mạnh ở các nước đang phát triển vì

  A. đây là những ngành tạo tiền đề để thực hiện công nghiệp hóa .

  B. đây là ngành đem lại hiệu quả kinh tế cao .

  C. phù hợp với điều kiện của các nước đang phát triển .

  D.s phân công lao động quốc tế .

 1. hoaianh
  0
  2022-09-17T23:34:24+00:00

  4B 5A 6D 7A 8A 9B 10D

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )