Môn Địa Lý Lớp 12 Biện pháp tích cực để bảo vệ đa dạng sinh vật là: A.thực hiện việc định canh định cư cho dân cư miền núi. B.cải tạo đất hoang,đồi núi t

Question

Môn Địa Lý Lớp 12 Biện pháp tích cực để bảo vệ đa dạng sinh vật là:
A.thực hiện việc định canh định cư cho dân cư miền núi.
B.cải tạo đất hoang,đồi núi trọc bằng các biện pháp nông-lâm kết hợp.
C.mở rộng diện tích rừng các loại.
D.xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jade 5 ngày 2022-05-07T02:46:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T02:48:26+00:00

  $\text{Đa dạng sinh học: là một từ khái quát để chỉ về}$ $\\$ $\text{các giống loài khác nhau trong tự nhiên. Hiện}$ $\\$ $\text{trạng suy giảm đa dạng sinh học là một trong}$ $\\$ $\text{ những vấn đề môi trường toàn cầu cần chú ý.}$ $\\$ $\text{=> Đáp án: D. xây dựng và mở rộng hệ thống}$ $\\$ $\text{ vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.}$

  0
  2022-05-07T02:48:41+00:00

  Biện pháp tích cực để bảo vệ đa dạng sinh vật là:

  A.thực hiện việc định canh định cư cho dân cư miền núi.

  B.cải tạo đất hoang,đồi núi trọc bằng các biện pháp nông-lâm kết hợp.

  C.mở rộng diện tích rừng các loại.

  D.xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.

  => Để bảo vệ đa dạng sinh vật thì phải xây vườn quốc gia, khu bảo tồn

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )