Môn Địa Lý Lớp 12 cho mình hỏi dân số nước ta năm 2016 là 92659,1 nghìn người. Giả sử tốc độ tang dân số là 0,92% và không đổi thì dân số nước ta năm 20

Question

Môn Địa Lý Lớp 12 cho mình hỏi
dân số nước ta năm 2016 là 92659,1 nghìn người. Giả sử tốc độ tang dân số là 0,92% và không đổi thì dân số nước ta năm 2020 là bao nhiêu nghìn người Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hailey 3 tháng 2022-02-09T02:31:08+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-02-09T02:32:36+00:00

    Dân số nước ta năm 2020 là:

      92659,1+[(92659 . 0,92%).4]=96068,9 (nghìn người)

         Đáp số: 96068,9 nghìn người

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )