Môn Địa Lý Lớp 4 Trong quá trình sống động vật thải ra môi trường những gì? * a) Khí các-bô-níc, nước tiểu, các chất cặn bã. b) Khí các-bô-níc, ô-xi, cá

Question

Môn Địa Lý Lớp 4 Trong quá trình sống động vật thải ra môi trường những gì? *
a) Khí các-bô-níc, nước tiểu, các chất cặn bã.
b) Khí các-bô-níc, ô-xi, các chất hữu cơ trong thức ăn
c) Khí các-bô-níc, ô-xi, nước tiểu. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adeline 2 tháng 2022-09-25T03:40:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. dananh
  0
  2022-09-25T03:41:25+00:00

  Trong quá trình sống động vật thải ra môi trường những gì? *
  a) Khí các-bô-níc, nước tiểu, các chất cặn bã.
  b) Khí các-bô-níc, ô-xi, các chất hữu cơ trong thức ăn
  c) Khí các-bô-níc, ô-xi, nước tiểu.

  `->` Đáp án : a 

  Giải thích :

  `-` Động vật ăn thức ăn thải ra cặn bã

  `-` Động vật uống nước thải ra nước tiểu

  `-` Động vật lấy khí ô-xi thải ra khí cac-bô-níc

  0
  2022-09-25T03:41:35+00:00

  Trong quá trình sống động vật thải ra môi trường những gì? 

  ⇒  Khí các-bô-níc, nước tiểu, các chất cặn bã.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )