Môn Địa Lý Lớp 6 1) Sông là gì? Lưu vực sông là gì? Nêu lợi ích của sông? 2) Hồ là gì? Trên thế giới có mấy loại hồ? Nêu tác dụng của Hồ 3) Cho bảng số

Question

Môn Địa Lý Lớp 6 1) Sông là gì? Lưu vực sông là gì? Nêu lợi ích của sông?
2) Hồ là gì? Trên thế giới có mấy loại hồ? Nêu tác dụng của Hồ
3) Cho bảng số liệu sau:
Sông Hồng Sông Mê Công
Lưu vực (km²) 143.700 795.000
Tổng lượng nước (tỉ m3/năm) 120 507
Tổng lượng nước mùa cạn (%) 25 20
Tổng lượng nước mùa lũ (%) 75 80
a) So sánh lưu vực và tổng lượng nước của Sông Hồng và Mê Công?
b) Tính tổng lượng nước mưa mùa cạn và mùa lũ của sông Hồng và sông Mê Công (đưa về đơn vị m3)
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ariana 6 ngày 2022-01-11T02:50:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-11T02:51:36+00:00

  1)

   -Sông là dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa

   -Lưu vực sông : vùng đất đaiu cung cấp nước cho một con sông.

  -Lợi ích của sông :

     +Cung cấp nước cho sản xuất và hoạt động của nhân dân.

     +Phát triển thủy điện , du lịch và giao thông.

     +Bồi đắp phù sa cho đồng bằng.

  2)

  -Hồ là khoảng nước động tượng đối rông và sâu trong đất liền.

  -Trên thế giới có hai loại hồ : Hồ nước mặn , Hồ nước ngọt.

  -Tác dụng : Cung cấp nước cho nhà máy thủy điện , du lịch , đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ,…

  3)

  a/So sánh:

  -Tổng lượng nước cả 2 mùa của sông Mê Công đều lớn hơn sông hồng

     +Nguyên nhân:Diện tích lưa vực ở sông Mê Công lớn hơn 5,5 lần sông Hồng.

  -Cả hai sông đều có tổng lượng nước mùa lũ nhiều hơn mùa cạn .

     +Nguyên nhân:Nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sông ngòi nước ta là mùa mưa . Mùa lũ trùng với mùa mưa của khí hậu nên sông ngòi đc mưa cung cấp lượng nước lớn . Ngược lại , mùa cạn trùng với mùa khô , lượng mưa thấp nênlượng nước sông hạ thấp . 

  b/Tính:

  -Tổng lượng nước của sông Hồng:

     +Mùa cạn:

           120 tỉ (m³).25%=30 tỉ (m³)

     +Mùa lũ:

            120 tỉ (m³).75%=90 tỉ (m³)

  -Tổng lượng nước của sông Mê Công:

     +Mùa cạn:

            507 tỉ (m³).20%=101,4 tỉ (m³)

     +Mùa lũ:

            507 tỉ (m³).80%=405,6 tỉ (m³)

                                         CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  0
  2022-01-11T02:52:12+00:00

  sông là nguồn nc chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa

  Lưu vực sông: là 1 diện tích đất đai cung cấp nc thường xuyên cho sông.

  Lợi ích của sông:

  – Phát triển giao thông đường sông.

  – Phát triển thủy điện.

  – Cung cấp nước cho các hoạt động sản xuất và đời sống.

  – Cung cấp nguồn lợi thuỷ sản, phát triển nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt.

  – Bồi tụ phù sa cho các đồng bằng.

  – Tạo cảnh quan cho du lịch sinh thái.

  2) hồ là 1 khảng nc đọng tương đối sâu, rộng trên đất liền

  – căn cứ vào tính chất của nc có 2 loại: hồ nc mặn và hồ nc ngọt

  – căn cứ vào nguồn gốc hình thành có nhiều loại: hồ vết tích các khúc sông, hồ miệng núi lửa, hồ nhân tạo, hồ băng hà,…..

  tác dụng của Hồ:

  – Điều hòa dòng chảy, tưới tiêu, giao thông, phát điện…

  – Tạo các phong cảnh đẹp, khí hậu trong lành, phục vụ nhu cầu an dưỡng, nghỉ ngơi, du lịch.

  3) 

  a) lưu vực sông mê kông lớn hơn lưu vực sông hồng

  Tổng lượng nước của sông mê công lớn hơn Tổng lượng nước của sông hồng

  b) Tổng lượng nước của sông Hồng:

  – Mùa cạn: 120m3 X (25/100) = 30m3

  – Mùa lũ: 120m3 X (75/100) = 90m3

  Tổng lượng nước của sông Cửu Long:

  – Mùa cạn: 507m3 X (20/100) = 101,4m3

  – Mùa lũ: 507m3 X (80/100) = 405,6m3

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )