Môn Địa Lý Lớp 6 Câu 13: Khoảng cách từ Hà Nội đến Nghệ An là 300 km. Trên một bản đồ Việt Nam khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 5 cm. Vậy bản đ

Question

Môn Địa Lý Lớp 6 Câu 13: Khoảng cách từ Hà Nội đến Nghệ An là 300 km. Trên một bản đồ Việt Nam khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 5 cm. Vậy bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu?
A. Tỉ lệ của bản đồ đó là 1: 6000.000
B. Tỉ lệ của bản đồ đó là 1: 5000.000
C. Tỉ lệ của bản đồ đó là 1: 600.000
D. Tỉ lệ của bản đồ đó là 1: 300.000 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lydia 26 phút 2022-07-29T16:22:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T16:23:28+00:00

  Trên thực địa, khoảng cách từ Hà Nội đến Nghệ An là 300 km, ứng với 5 cm trên bản đồ.

  => 1cm trên bản đồ ứng với: 300 : 5 = 60km trên thực địa

  Đổi 60km = 6000.000 cm

  => Tỉ lệ bản đồ là 1 : 6000.000, đây là bản đồ có tỉ lệ nhỏ.

  Đáp án cần chọn là: A Tỉ lệ của bản đồ đó là 1: 6000.000

  0
  2022-07-29T16:23:41+00:00

  Đổi 300 km=30 000 000 cm

  Ta có : 30 000 000 : 5=6 000 000

  => A. tỉ lệ của bản đồ là 1:6 000 000

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )