Môn Địa Lý Lớp 6 Câu 6: Trình bày khái niệm sông, hệ thống sông, lưu lượng nước, lưu vực sông?

Question

Môn Địa Lý Lớp 6 Câu 6: Trình bày khái niệm sông, hệ thống sông, lưu lượng nước, lưu vực sông?
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Maria 4 tháng 2022-01-14T01:11:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T01:12:35+00:00

   –Lưu vực sông: là vùng đất xung quanh sông. Lưu vực lớn thì lượng nước nhiều và ngược lại.

   Hệ thống sông: là một mạng lưới các con sông nhỏ hợp thành cung cấp nước cho con sông chính. chi lưu (từ sông chính đổ ra sông khác hoặc đổ ra biển).

  Lưu lượng nước sông: là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm trong 1 giây.

  – Sông: là dòng nước chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa, được các nguồn nước mưa, nước ngầm, nước băng tuyết tan nuôi dưỡng.

  0
  2022-01-14T01:13:14+00:00

   -Lưu vực sông: là vùng đất xung quanh sông. Lưu vực lớn thì lượng nước nhiều và ngược lại.

  – Hệ thống sông: là một mạng lưới các con sông nhỏ hợp thành cung cấp nước cho con sông chính. chi lưu

  – Lưu lượng nước sông: là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm trong 1 giây.

  – Sông: là dòng nước chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa, được các nguồn nước mưa, nước ngầm, nước băng tuyết tan nuôi dưỡng.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )