Môn Địa Lý Lớp 6 Đêm gala nghệ thuật ” Sắc màu văn hóa bốn phương ” được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2019 tại việt nam . Vậy

Question

Môn Địa Lý Lớp 6 Đêm gala nghệ thuật ” Sắc màu văn hóa bốn phương ” được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2019 tại việt nam . Vậy khi đó ở các đại điểm Xơ – un ( Hàn quốc ) , Mát – xcơ- va ( nga ) ,
Ma -ni- la ( phi- líp- pin ) là mấy giờ ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Parker 2 tháng 2022-07-05T02:14:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Địa Lý Lớp 6 Đêm gala nghệ thuật “Sắc màu văn hóa bốn phương” được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2019 tại Việt Nam. Vậy khi ở

Question

Môn Địa Lý Lớp 6 Đêm gala nghệ thuật “Sắc màu văn hóa bốn phương” được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2019 tại Việt Nam. Vậy khi ở các địa điểm Xơ-un (Hàn Quốc), Mát-xcơ-va (Nga), Ma-ni -la (Phi-líp-pin) là mấy giờ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Charlie 3 tháng 2022-06-05T02:49:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-05T02:51:03+00:00

  Múi giờ của Hàn là 9 vậy khi đó  là 22 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2019
  Múi giờ của Mát-xcơ-va là 3 vậy khi đó là 16 giờ 31 tháng 5 năm 2019
  Múi giờ philipin của là 8 vậy khi đó là 21 giờ 31 tháng 5 năm 2019

  0
  2022-06-05T02:51:32+00:00

  Múi giờ của Xơ-un là +9 vậy khi đó ở Xơ-un là 22 giờ
  Múi giờ của Mát-xcơ-va là +3 vậy khi đó ở Xơ-un là 16 giờ
  Múi giờ của Ma-ni-la là +8 vậy khi đó ở Xơ-un là 21 giờ

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )