Môn Địa Lý Lớp 6 huuhdcjdsnjnnnnnnnnnnnnnnnnc ko cần giải thích

Question

Môn Địa Lý Lớp 6 huuhdcjdsnjnnnnnnnnnnnnnnnnc
ko cần giải thích Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-dia-ly-lop-6-huuhdcjdsnjnnnnnnnnnnnnnnnnc-ko-can-giai-thich

in progress 0
Valerie 11 phút 2022-07-30T09:14:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T09:15:29+00:00

  Câu18:D

  Câu19:A

  0
  2022-07-30T09:15:56+00:00

  Câu 18: Ki hiệu bản đồ thể hiện chính xác đối tượng là dạng hình học hoặc tượng hình là loại ki hiệu nào? *

  → D. Hình học.

  Hình học là Ki hiệu bản đồ thể hiện chính xác đối tượng là dạng hình học hoặc tượng hình

  Câu 19: Để thể hiện ranh giới quốc gia, người ta dùng ki hiệu *

  → A.Đường 

  Vì Để thể hiện ranh giới quốc gia, người ta dùng ki hiệu Đường 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )