Môn Địa Lý Lớp 6 Nếu tỉ lệ bản đồ: 1:300 000 thì 4 cm trên bản đồ này sẽ ứng với khoảng cách thực địa là: * 80 km 8 km 120 km 12 km

Question

Môn Địa Lý Lớp 6 Nếu tỉ lệ bản đồ: 1:300 000 thì 4 cm trên bản đồ này sẽ ứng với khoảng cách thực địa là: *
80 km
8 km
120 km
12 km Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alaia 15 phút 2022-07-05T09:46:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-05T09:47:15+00:00

  Khoảng cách thực địa là

  300 000 x 4 = 1 200 000 ( cm ) = 12 km

  ↔ Chọn đáp án D

  0
  2022-07-05T09:47:15+00:00

  $\text{Ta có : chiều dài đoạn thẳng trong bản đồ nhân với tỉ lệ bản độ bằng chiều dài đoạn thẳng đó thực tế}$

  $\text{Vậy nếu tỉ lệ bản đồ là 1 : 3000 000 thì 4 cm trên bản đồ bằng số km thực tế là :}$

  $\text{4 x 300 000= 1 200 000 (cm)}$

  $\text{= 12 km}$

  $\text{Vậy chọn đáp án : 12 km}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )