Môn Địa Lý Lớp 6 ở bắc cực có bao nhiêu loài động vật kể tên động vật đó

Question

Môn Địa Lý Lớp 6 ở bắc cực có bao nhiêu loài động vật kể tên động vật đó Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 2 tháng 2022-09-25T11:13:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T11:14:38+00:00

  Ở Bắc Cực có 14 loại động vật : gấu Bắc Cực , hải mã ,kì lân niển,cáo tuyết Bắc Cực,cá voi trắng,Linh miêu,Bò xạ hương,Nhạn Bắc Cực,cú tuyết,thỏ Bắc Cực, Cáo Bắc Băng Dương ,Hải âu Fulmar ,Bắc Chim sẻ đất tuyết, Mòng biển xỉa chân đen

  0
  2022-09-25T11:14:41+00:00

  Ở bắc cực có bao nhiêu loài động vật kể tên động vật đó ?

  Ở bắc cực có 13 loài động vật .

  – Gấu trắng bắc cực 

  – Hải mã 

  – Kì lân biển 

  – Cáo tuyết bắc cực

  – Cá voi trắng 

  – Linh miêu Canada 

  – Bò xạ hương 

  – Nhạn bắc cực 

  – Cú tuyết 

  – Thỏ bắc cực 

  – Cáo Bắc Băng Dương

  – Hải âu Fulmar Bắc

  – Chim sẻ đất tuyết

  – Mòng biển xỉa chân đen

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )