Môn Địa Lý Lớp 7 Câu 1. Dân cư trên thế giới thường sinh sống chủ yếu ở những khu vực nào? * 5 điểm A. Những nơi có điều kiện sinh sống và giao thông th

Question

Môn Địa Lý Lớp 7 Câu 1. Dân cư trên thế giới thường sinh sống chủ yếu ở những khu vực nào? *
5 điểm
A. Những nơi có điều kiện sinh sống và giao thông thuận tiện.
B. Địa hình đồng bằng, vùng ven biển, hoặc nơi có khí hậu ấm áp, mưa nắng thuận hòa.
C. Cả hai ý trên đều đúng.
D. Cả hai ý trên đều sai.
Câu 2. Những nơi nào trên thế giới thường có mật độ dân số thấp? *
5 điểm
A. Những vùng núi đi lại khó khăn.
B. Những vùng sâu, vùng xa, hải đảo.
C. Những vùng cực, hoang mạc, khí hậu khắc nghiệt
D. Tất cả các ý trên.
Câu 3. Những khu vực tập trung đông dân trên thế giới gồm: *
5 điểm
A. Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á.
B. Trung Đông, Tây Âu và Trung Âu, Tây Phi.
C. Đông Bắc Hoa Kì, Đông Nam Bra-xin.
D. Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 4. Hai khu vực có mật đô dân số cao nhất là: *
5 điểm
A. Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á.
B. Nam Á, Đông Á.
C. Đông Bắc Hoa Kì, Đông Nam Bra-xin.
D. Tây Âu và Trung Âu.
Câu 5. Số liệu về mật độ dân số cho chúng ta biết điều gì? *
5 điểm
A. Số tuổi của nam và nữ.
B. Trình độ văn hóa của người dân
C. Tình hình phân bố dân cư của một địa phương, một nước.
D. Tất cả đều sai.
Câu 6. Áp dụng công thức tính mật độ dân số đã học, em hãy tính mật độ dân số của Việt Nam năm 2001 với số dân là 78,7 triệu người và diện tích là 330.000 km2? *
5 điểm
A. 230 người/km2.
B. 238 người/km2.
C. 330 người/km2.
D. 338 người/km2.
Câu 7. Áp dụng công thức tính mật độ dân số đã học, em hãy tính mật độ dân số của Hoa Kì năm 2014 với số dân là 317,7 triệu người và diện tích là 9.831.500 km2? *
5 điểm
A. 50 người/km2.
B. 62 người/km2.
C. 32 người/km2.
D. 88 người/km2.
Câu 8. Căn cứ vào đâu mà người ta chia dân cư trên thế giới thành các chủng tộc? *
5 điểm
A. Căn cứ vào trình độ dân trí.
B. Căn cứ vào hình thái bên ngoài cơ thể (màu da, tóc, mắt, mũi,…)
C. Cả hai ý trên đều đúng.
D. Cả hai ý trên đều sai.
Câu 9. Dựa vào mật độ dân số, người ta có thể biết được: *
5 điểm
A. số người chuyển đi và chuyển đến.
B. nơi nào đông dân, nơi nào thưa dân.
C. số người sinh ra và số người mất đi.
D. số người trong độ tuổi lao động.
Câu 10. Dân cư châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc: *
5 điểm
A. Nê – grô – it.
B. Ơ – rô – pê – ô – it.
C. Môn – gô – lô – it.
D. Ô – xtra – lô – it.
Câu 11. Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc: *
5 điểm
A. Nê – grô – it.
B. Ơ – rô – pê – ô – it.
C. Môn – gô – lô – it.
D. Ô – xtra – lô – it.
Câu 12. Dân cư châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc: *
5 điểm
A. Nê – grô – it.
B. Môn – gô – lô – it.
C. Ô – xtra – lô – it.
D. Ơ – rô – pê – ô – it.
Câu 13. Người ta dựa vào đâu để phân loại quần cư nông thôn và quần cư đô thị? *
5 điểm
A. Dựa vào mật độ dân số của vùng.
B. Dựa vào hoạt động kinh tế chủ yếu của vùng.
C. Dựa vào hình thái bên ngoài của cơ thể (màu da, màu tóc, mắt, mũi,…)
D. Câu a và b đều đúng.
Câu 14. Kiểu quần cư nông thôn có đặc điểm: *
5 điểm
A. Nhà cửa xây dựng kiên cố, san sát, tập trung với mật độ cao.
B. Nhà cửa xây dựng phân tán, gắn với đất canh tác, đất đồng cỏ, đất rừng hay mặt nước.
C. Cả hai ý trên đều sai.
D. Cả hai ý trên đều đúng.
Câu 15. Kiểu quần cư đô thị có đặc điểm: *
5 điểm
A. Hoạt động kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, lâm nghiệp hay ngư nghiệp.
B. Hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ.
C. Mật độ dân số cao, dân cư tập trung đông đúc.
D. Cả hai ý B và C đều đúng.
Câu 16. Quan sát hình 3.3 SGK trang 11, em cho biết châu lục nào có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nhất? *
5 điểm
A. Châu Âu.
B. Châu Á.
C. Châu Phi.
D. Châu Mĩ.
Câu 17. Đô thị hóa là xu thế của thế giới ngày nay, nhưng hậu quả để lại từ quá trình đô thị hóa là: *
5 điểm
A. Môi trường bị ô nhiễm ngày càng trầm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.
B. Giao thông quá tải gây ùn tắc.
C. Thiếu nhà ở, thiếu trường học, thiết bị y tế…
D. Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 18. Hiện nay, tỉ lệ người dân sống trong các đô thị có xu hướng: *
5 điểm
A. ngày càng tăng.
B. ngày càng giảm.
C. không thay đổi so với trước đây.
D. Tất cả đều sai.
Câu 19. Hiện nay, tỉ lệ người dân sống ở nông thôn có xu hướng: *
5 điểm
A. ngày càng tăng.
B. ngày càng giảm.
C. không thay đổi so với trước đây.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 20. Dựa vào bảng thống kê trang 12 SGK, siêu đô thị nào có số dân đông nhất thế giới vào năm 2000? *
5 điểm
A. Mum-bai (châu Á).
B. Mê-hi cô Xi-ti (Bắc Mĩ).
C. Tô-ki-ô (châu Á).
D. Xao Pao-lô (Nam Mĩ) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Athena 4 tháng 2022-08-23T10:05:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T10:07:15+00:00

  Câu 1. Dân cư trên thế giới thường sinh sống chủ yếu ở những khu vực nào?

  C. Cả hai ý trên đều đúng.

  Câu 2. Những nơi nào trên thế giới thường có mật độ dân số thấp?

  D. Tất cả các ý trên

  Câu 3. Những khu vực tập trung đông dân trên thế giới gồm:

  A. Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á

  Câu 4. Hai khu vực có mật đô dân số cao nhất là:

  B. Nam Á, Đông Á.

  Câu 5. Số liệu về mật độ dân số cho chúng ta biết điều gì?

  C. Tình hình phân bố dân cư của một địa phương, một nước.

  Câu 6. Áp dụng công thức tính mật độ dân số đã học, em hãy tính mật độ dân số của Việt Nam năm 2001 với số dân là 78,7 triệu người và diện tích là 330.000 km2?

  B. 238 người/ km2.

  Câu 7. Áp dụng công thức tính mật độ dân số đã học, em hãy tính mật độ dân số của Hoa Kì năm 2014 với số dân là 317,7 triệu người và diện tích là 9.831.500 km2?

  C.32 người/km2

  Câu 8. Căn cứ vào đâu mà người ta chia dân cư trên thế giới thành các chủng tộc?

  B. Căn cứ vào hình thái bên ngoài cơ thể( màu da, tóc, mắt, mũi,…)

  Câu 9. Dựa vào mật độ dân số, người ta có thể biết được:

  B. Nơi nào đông dân, nơi nào thưa dân

  Câu 10. Dân cư châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc:

  C. Môn-gô-lô-it

  Câu 11. Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc:

  A. Ơ-rô-pê-ô-it

  Câu 12. Dân cư châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc:

  A. Nê-gro-it

  Câu 13. Người ta dựa vào đâu để phân loại quần cư nông thôn và quần cư đô thị?

  D. Câu a và b đều đúng

  Câu 14.Kiểu quần cư nông thôn có đặc điểm:

  B. Nhà cửa xây dựng phân tán, gắn với đất canh tác, đất đồng cỏ, đất rừng hay mặt nước

  Câu 15.Kiểu quần cư đô thị có đặc điểm:

  D. Cả ý b và c đều đúng

  Câu 16.Quan sát hình 3.3 SGK trang 11, em cho biết châu lục nào có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nhất?

  B. Châu Á

  Câu 17.Đô thị hóa là xu thế của thế giới ngày nay, nhưng hậu quả để lại từ quá trình đô thị hóa là:

  D. Tất cả ý trên đều đúng

  Câu 18.Hiện nay, tỉ lệ người dân sống trong các đô thị có xu hướng:

  A. Ngày càng tăng

  Câu 19.Hiện nay, tỉ lệ người dân sống ở nông thôn có xu hướng:

  B. Ngày càng giảm

  Câu 20.Dựa vào bảng thống kê trang 12 SGK, siêu đô thị nào có số dân đông nhất thế giới vào năm 2000?

  C. Tô-ki-ô(Châu Á)

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!

  MONG BN CHO MÌNH 5 SAO VÀ HAY NHẤT VÌ LÀM CÁI NÀY HƠI MẤT THỜI GIAN Á :))))

  0
  2022-08-23T10:07:27+00:00

  Câu 1. Dân cư trên thế giới thường sinh sống chủ yếu ở những khu vực nào?

  C. .

  Câu 2. Những nơi nào trên thế giới thường có mật độ dân số thấp?

  D. 

  Câu 3. Những khu vực tập trung đông dân trên thế giới gồm:

  A. 

  Câu 4. Hai khu vực có mật đô dân số cao nhất là:

  B. 

  Câu 5. Số liệu về mật độ dân số cho chúng ta biết điều gì

  C. 

  Câu 6. Áp dụng công thức tính mật độ dân số đã học, em hãy tính mật độ dân số của Việt Nam năm 2001 với số dân là 78,7 triệu người và diện tích là 330.000 km2?

  B. 

  Câu 7.Áp dụng công thức tính mật độ dân số đã học, em hãy tính mật độ dân số của Hoa Kì năm 2014 với số dân là 317,7 triệu người và diện tích là 9.831.500 km2?

  C.

  Câu 8. Căn cứ vào đâu mà người ta chia dân cư trên thế giới thành các chủng tộc?

  B. 

  Câu 9. Dựa vào mật độ dân số, người ta có thể biết được:

  B. 

  Câu 10. Dân cư châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc:

  C.

  Câu 11. Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc:

  A.

  Câu 12. Dân cư châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc:

  A. 

  Câu 13. Người ta dựa vào đâu để phân loại quần cư nông thôn và quần cư đô thị?

  D. 

  Câu 14.Kiểu quần cư nông thôn có đặc điểm:

  B. 

  Câu 15.Kiểu quần cư đô thị có đặc điểm:

  D. 

  Câu 16.Quan sát hình 3.3 SGK trang 11, em cho biết châu lục nào có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nhất?

  B. 

  Câu 17.Đô thị hóa là xu thế của thế giới ngày nay, nhưng hậu quả để lại từ quá trình đô thị hóa là:

  D. 

  Câu 18.Hiện nay, tỉ lệ người dân sống trong các đô thị có xu hướng:

  A. 

  Câu 19.Hiện nay, tỉ lệ người dân sống ở nông thôn có xu hướng:

  B. 

  Câu 20.Dựa vào bảng thống kê trang 12 SGK, siêu đô thị nào có số dân đông nhất thế giới vào năm 2000?

  C. 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )