Môn Địa Lý Lớp 7 Câu 1. Tháp tuổi cho chúng ta biết A. trình độ văn hóa của dân số B. nghề nghiệp đang làm của dân số C. sự gia tăng cơ giới của dân số

Question

Môn Địa Lý Lớp 7 Câu 1. Tháp tuổi cho chúng ta biết
A. trình độ văn hóa của dân số
B. nghề nghiệp đang làm của dân số
C. sự gia tăng cơ giới của dân số
D. thành phần nam nữ của dân số
Câu 2. Nhóm người trong độ tuổi lao động là
A. 0 – 14 tuổi. B. 15 – 59 tuổi. C. 60 tuổi trở lên. D. 15 – 65 tuổi.
Câu 3. Sự gia tăng dân số tự nhiên của một nơi phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây
A. số người chuyển đi và chuyển đến. B. số người sinh ra và chết đi.
C. số người chuyển đến và chết đi. D. số người sinh ra và chuyển đi
Câu 4. Năm 2019, theo số liệu tổng cục thống kê diện tích Việt Nam là 331.236,0 km2, dân số là 96.484,0 nghìn người. Mật độ dân số Việt Nam năm 2019 là bao nhiêu người/km2?
A. 290. B. 291. C. 295. D. 296.
Câu 5. Tình hình phân bố dân cư ở một địa phương, một nước được thể hiện qua:
A. mật độ dân số
B. tổng số dân
C. tháp dân số
D. gia tăng dân số
Câu 6. Những khu vực tập trung đông dân cư là:
A. Đông Á, Đông Nam Á, Bắc Phi
B. Bắc Á, Bắc Phi, Đông Bắc Hoa Kì
C. Nam Á, Bắc Á, Bắc Mĩ
D. Nam Á, Đông Á, Đông Bắc Hoa Kì
Câu 7. Một trong những hậu quả của đô thị hóa tự phát là
A. công nghiệp phát triển mạnh
B. dịch vụ phát triển nhanh
C. thất nghiệp ở các thành phố nhiều
D. phổ biến lối sống đô thị về nông thôn
Câu 8. Đặc điểm nào nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa?
A. Nóng, ẩm quanh năm.
B. Nhiệt độ, lượng mưa thay đổi theo mùa.
C. Thời tiết diễn biến thất thường.
D. Nhiệt độ, lượng mưa thay đổi theo mùa, thời tiết diễn biến thất thường.
Câu 9. Môi trường xích đạo ẩm phân bố chủ yếu trong giới hạn của các vĩ tuyến:
A. từ 50B đến 50N
B. từ 23027’N đến 23027’N
C. từ 23027’B đến 66033’B
D. từ 23027’B đến 66033’N
Câu 10. Vị trí của môi trường nhiệt đới
A. nằm giữa hai chí tuyến. B. 5oN – 5oB.
C. từ 5o đến chí tuyến ở hai bán cầu. D. vùng khô hạn. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Sadie 5 tháng 2022-06-30T09:24:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T09:25:11+00:00

  1.D

  2.B

  3.B

  4.A

  5.A

  6.D

  7.C

  8.D

  9.A

  10.C

  0
  2022-06-30T09:26:00+00:00

  1D

  2B

  3B

  4B

  5A

  6D

  7C

  8D

  9A

  10C

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )