Môn Địa Lý Lớp 7 Theo em, tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa sẽ đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với sản xuất nông nghiệp? Gấp Gấp!!!!

Question

Môn Địa Lý Lớp 7 Theo em, tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa sẽ đem lại những thuận lợi và khó khăn gì
đối với sản xuất nông nghiệp?
Gấp Gấp!!!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kennedy 9 tháng 2022-08-12T17:01:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T17:02:56+00:00

  TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA

  *THUẬN LỢI :

  – Nhiệt độ bình quân một năm thường cao trên 20°C và nắng quanh năm giúp cây trồng, gia súc phát triển. 

  – Nhiệt độ ẩm dồi dào tạo điều kiện cho động vật sinh trưởng thuận lợi, thực hiện đc các biện pháp như: 

  + Tăng vụ

  + Xen canh

  + Thâm canh

  + Gối vụ 

  –  Sự phân mùa khí hậu làm cho sản phẩm nông nghiệp đa dạng.

  * Khó khăn:

  – Do nhiệt độ ẩm dồi dào nên dịch bệnh xuất hiện nhiều khiến cho mùa màng và khuynh gia súc bị phá hoại.

  – Mưa tập trung vào một mùa nên gây ra lũ lụt, và có mùa ít mưa nên đất đai bị khô, thiếu nước dẫn đến hạn hán. Và gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp.

  – Mưa nhiều trong hoàn cảnh cây rừng bị chặt phá trụi ở miền núi làm đất bị xói mòn, Tình trạng hạn hán trong mùa khô khiến cho hoang mạc biến thành đất đai bị mở rộng.

  < Hết Ròi >

  0
  2022-08-12T17:02:58+00:00

  Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa sẽ đem lại: 

  – Thuận lợi:

  + Nhiệt độ trung bình năm>20°C, nắng quanh năm =>cho cây trồng, vật nuôi phát triển.

  + Nhiệt ẩm dồi dào =>sinh vật sinh trưởng thuận lợi, thực hiện được các biện pháp tăng vụ, gối vụ, xen canh, thâm canh.

  + Sự phân mùa khí hậu =>sản phẩm nông nghiệp đa dạng.

  – Khó khăn:

  + Nhiệt ẩm dồi dào =>nhiều dịch bệnh phá hoại mùa màng, vật nuôi.

  + Lượng mưa tập trung vào một mùa dẫn đến lũ lụt, một mùa ít mưa dẫn đến khô hạn, gây hại cho nông nghiệp.

  + Lượng mưa lớn khi rừng cây bị phá trụi ở miền núi =>đất đai xói mòn. Khô hạn trong mùa khô làm mở rộng hoang mạc hóa đất đai.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )