Môn Địa Lý Lớp 8 Câu 5: Với mức thu nhập bình quân đầu người năm 2020 là 2779 USD/người (nguồn: niên giám thống kê 2020 của tổng cục thống kê), em hãy c

Question

Môn Địa Lý Lớp 8 Câu 5: Với mức thu nhập bình quân đầu người năm 2020 là 2779 USD/người (nguồn: niên giám thống kê 2020 của tổng cục thống kê), em hãy cho biết Việt Nam được xếp vào nhóm nước có mức thu nhập nào sau đây:
A. Thu nhập cao
B. Thu nhập trung bình cao
C. Thu nhập trung bình
D. Thu nhập trung bình thấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Peyton 6 ngày 2022-05-07T06:58:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T07:00:24+00:00

  Câu 5: Với mức thu nhập bình quân đầu người năm 2020 là 2779 USD/người (nguồn: niên giám thống kê 2020 của tổng cục thống kê), em hãy cho biết Việt Nam được xếp vào nhóm nước có mức thu nhập nào sau đây: *

  B. Thu nhập trung bình cao

  0
  2022-05-07T07:00:27+00:00

  Với mức thu nhập bình quân đầu người năm 2020 là 2779 USD/người (nguồn: niên giám thống kê 2020 của tổng cục thống kê), em hãy cho biết Việt Nam được xếp vào nhóm nước có mức thu nhập nào sau đây:

  ⇒Thu nhập trung bình cao

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )