Môn Địa Lý Lớp 8 Diện tích rừng ở việt nam qua các thời kì (đơn vị: triệu ha) Năm 1943 2001 2013 Diện t

Question

Môn Địa Lý Lớp 8 Diện tích rừng ở việt nam qua các thời kì (đơn vị: triệu ha)
Năm
1943 2001 2013
Diện tích rừng (Triệu ha) 14,3 11,8 13,9

a, Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sự biến động về diện tích rừng nước ta giai đoạn 1943-2013.
b, Nhận xét và giải thích về xu hướng biến động của diện tích rừng ở Việt Nam trong giai đoạn trên.
giúp với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Maya 4 tháng 2022-11-09T06:05:26+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-11-09T06:07:21+00:00

    S: là diện tích

    mon-dia-ly-lop-8-dien-tich-rung-o-viet-nam-qua-cac-thoi-ki-don-vi-trieu-ha-nam-1943-2001-2013-di

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )