Môn Địa Lý Lớp 8 Nêu đặc điểm chung của địa hình nước ta

Question

Môn Địa Lý Lớp 8 Nêu đặc điểm chung của địa hình nước ta Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jasmine 7 ngày 2022-01-14T19:26:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T19:27:44+00:00

  1. Đồi núi là bộ phận quan trong nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam.

    – 3/4 diện tích lãnh thổ là đồi núi thấp

       +) 85% diện tích là đồi núi thấp dưới 1000m

       +) 1% diện tích là đồi núi thấp trên 2000m

       +) Cánh cung lớn mở rộng ra biển Đông

   – 1/4 diện tích là đồng bằng

  2. Địa hình nước ta được tân kiến tạo nâng lên vào tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau: núi đồi, đồng bằng, thềm lục địa….

    + Địa hình thấp dần từ nội địa rabiển, cao ở Tây Bắc, thấp dần xuống Đông Nam.

    + Hướng địa hình chính là: Tây Bắc – Đông Nam và hướng vòng cung

  3. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người.

  – Hình thành dạng địa hình: cacxto, hang động…..

  – Do tác động mạng mẽ của con người, nhiều địa hình nhân tạo hình thành

  0
  2022-01-14T19:28:01+00:00

  →Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam

  ⇒Địa hình Việt Nam nhiều kiểu loại, trong đó đồi núi chiếm $\frac{3}{4}$ diện tích lãnh thổ nhưng chủ yếu là đồi núi thấp:

  ⇒Địa hình thấp dưới 1000m chiếm 85%

  ⇒Núi cao trên 2000m chỉ chiếm 1%

  ⇒Đồng bằng chiếm $\frac{1}{4}$ diện tích

  →Địa hình nước ta được tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau.

  ⇒Lãnh thổ nước ta được tạo lập vững chắc từ sau giai đoạn Cổ kiến tạo

  ⇒Đến Tân kiến tạo và vận động tạo núi Himalaya làm cho địa hình nước ta dâng lên và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau, đồi núi, đồng bằng, thêm lục địa.

  ⇒Hướng nghiêng của địa hình là hướng Tây Bắc – Đông Nam.

  ⇒Địa hình nước ta có 2 hướng chủ yếu là Tây Bắc – Đông Nam và vòng cung.

  →ĐỊa hình nước ta mang tính chất nhiệt đơi gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người.

  ⇒Địa hình bị cắt xẻ, xâm thực, xói mòn.

  ⇒Tạo nên địa hình Cacxta nhiệt đới độc đáo

  ⇒Tạo nên các dạng địa hình nhân tạo: đô thị, hầm mỏ, hồ chứa nước, đê, đập…

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )