Môn Địa Lý Lớp 8 Nêu vị trí của đới nóng, đới ôn hòa và đới lạnh?

Question

Môn Địa Lý Lớp 8 Nêu vị trí của đới nóng, đới ôn hòa và đới lạnh? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Clara 5 ngày 2022-01-10T18:55:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-10T18:56:33+00:00

  đới nóng:

  -nằm khoang từ 23 độ 27 phút bắc đến 23 độ 27 phút nam (từ chí tuyến bắc đến chí tuyến nam)

  đới ôn hòa:

  -nằm từ:+23 độ 27 phút bắc đến 66 độ 33 phút bắc

                +23 độ 27 phút nam đến 66 độ 33 phút nam

  đới lạnh:

  từ 2 vòng cực  đến 2 cực (66 độ 33 phút bắc,nam đến cực bắc,nam)

  0
  2022-01-10T18:56:54+00:00

  Vị trí đới nóng: nằm ở khoảng giữa hai chí tuyết kéo dài từ đông kéo dài từ T – Đ tạo thành một vành dai bao quanh TĐ.

  Vị trí đới ôn hòa: -Năm giữa đới nóng và đới lạnh .

                                 -Từ chí tuyến đến vòng cục cửa hai bán cầu.

  Vị trí đới lạnh:Năm ở khoảng từ 2 vòng cục đến 2 cực.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )