Môn Địa Lý Lớp 8 nhận xét biểu đồ lượng mưa lưu vực sông Hồng

Question

Môn Địa Lý Lớp 8 nhận xét biểu đồ lượng mưa lưu vực sông Hồng Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-dia-ly-lop-8-nhan-et-bieu-do-luong-mua-luu-vuc-song-hong

in progress 0
Adalyn 4 tháng 2022-11-09T11:55:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. hoaianh
  0
  2022-11-09T11:56:18+00:00

  * Nhận xét:

  – Các tháng của mùa lũ trùng hợp với các tháng mùa mưa: trên lưu vực sông Hồng (Trạm Sơn Tây): 6, 7, 8, 9, 10

  – Các tháng của mùa lũ không trùng hợp với các tháng mùa mưa: trên lưu vực sông Hồng (Trạm Sơn Tây): tháng 5

  0
  2022-11-09T11:56:54+00:00

  – Thời gian và độ dài của các tháng mưa tại lưu vực sông Hồng là tháng 5,6,7,8,9,10 tổng là 6 tháng.

  – Mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 10, lưu lượng nước trung bình 6547 m3/s  (diện tích tb tháng 3632 m3/s). Mùa mưa trùng với mùa lũ vào tháng 8.

  – Các tháng có mùa mưa trùng với mùa mưa trên lưu vực sông Hồng là tháng 6 đến tháng 10.

  – Các tháng có mùa mưa ko trùng với mùa mưa trên lưu vực trên sông Hồng là tháng 11 đến tháng 5.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )