Môn Địa Lý Lớp 9 hướng giải quyết vấn đề việc làm ⇒phân bố lại lao động và dân cư giữa các vùng.

Question

Môn Địa Lý Lớp 9 hướng giải quyết vấn đề việc làm ⇒phân bố lại lao động và dân cư giữa các vùng.
⇒đa dạng hoá các hoạt động kinh tế ở nông thôn.
⇒phát triển công nghiệp, dịch vụ ở các đô thị.
⇒đẩy mạnh đào tạo, hướng nghiệp,dạy nghề,… Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adeline 17 phút 2022-07-25T16:25:51+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T16:27:01+00:00

  hướng giải quyết vấn đề việc làm….=>phân bố lại
  các hoạt động kinh tế ở nông thôn=>đa dạng hoá
  công nghiệp dịch vụ ở các đô thị => phát triển
  Đào tạo…=>đẩy mạnh

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )