Môn Địa Lý Lớp 9 ngành giao thông vận tải và bưu chính viễn thông thuộc nhóm ngành gì?

Question

Môn Địa Lý Lớp 9 ngành giao thông vận tải và bưu chính viễn thông thuộc nhóm ngành gì? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mary 5 tháng 2022-06-30T15:12:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T15:14:11+00:00

  giao thông vận tải: Dịch vụ kinh doanh.

  Bưu chính là chỉ các ngành liên quan đến thư tín, điện báo, điện tín

  Còn viễn thông là chỉ các ngành liên quan đến mạng lưới truyền thông tin chung giữa những người sử dụng với nhau như mạng điện thoại, mạng internet

  0
  2022-06-30T15:14:32+00:00

  Ngành giao thông vận tải và bưu chính viễn thông thuộc nhóm ngành gì?

  → Ngành giao thông vận tải và ngành bưu chính viễn thông thuộc nhóm ngành dịch vụ. Và 3 ngành này nằm trong nhóm ngành dịch vụ sản xuất.

  @???????????????? (◍•ᴗ•◍) 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )