Môn GDCD Lớp 10 1. Tại sao nói đạo đức mang tính giai cấp !? 2. Tại sao nói quan niệm về đạo đức biến đổi theo lịch sử !? 3. Tại sao nói đạo đức mang

Question

Môn GDCD Lớp 10 1. Tại sao nói đạo đức mang tính giai cấp !?
2. Tại sao nói quan niệm về đạo đức biến đổi theo lịch sử !?
3. Tại sao nói đạo đức mang tính dân tộc !? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Josephine 3 tháng 2022-02-23T00:09:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-23T00:11:29+00:00

  1. Khái niệm

  1.1.Đạo đức

  Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, xuất hiện tương đối sớm và có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Đạo đức được hiểu “Là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù họp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội.

  0
  2022-02-23T00:11:39+00:00

  Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, xuất hiện tương đối sớm và có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Đạo đức được hiểu “Là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù họp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội”

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )