Môn GDCD Lớp 10 Giứo mình câu 2 vs????????????????????????

Question

Môn GDCD Lớp 10 Giứo mình câu 2 vs???????????????????????? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-gdcd-lop-10-giuo-minh-cau-2-vs

in progress 0
Alexandra 4 tháng 2022-08-23T13:15:04+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T13:16:27+00:00

  – Khái niệm về vận động: Vận động là mọi sự biến đổi (biến hoá) nói chung của các sự vật và hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội

  – Khái niệm về phát triển: phát triển là khái niệm dùng để khái quát những vận động theo chiều tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn, cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ ra đời thay thế cái lạc hậu

  VD: Sự biến hóa của sinh vật từ đơn bào đến đa bào

  – Các hình thức vận động: 

  + Vận động cơ học

  + Vận động vật lí

  + Vận động hóa học

  + Vận động sinh học

  + Vận động xã hội

  – Mối liên hệ: Các hình thức vận động trên có mối liên hệ hữu cơ với nhau, và trong những điều kiện nhất định có thể  chuyển hóa lẫn nhau

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )