Môn GDCD Lớp 10 Kể tên các câu ca dao tục ngữ và chỉ ra nó thuộc loại vận động nào

Question

Môn GDCD Lớp 10 Kể tên các câu ca dao tục ngữ và chỉ ra nó thuộc loại vận động nào Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adeline 12 tháng 2022-04-08T06:33:38+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T06:35:06+00:00

  Ă

  Ăn cỗ đi trước,lội nước đi sau

  Ăn kĩ no lâu,cày sâu tốt lúa.

  Ăn cây nào, rào cây đó.

  ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng

  Ăn cháo,đá bát.

  Ăn chưa no,lo chưa tới.

  Ăn cơm mới,trò chuyện cũ

  Anh em như thể tay chân

  Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

  Ăn trông nồi, ngồi trông hướng

  B

  Bán anh em xa, mua láng giềng gần.

  Bênh lý không bênh thân

  Bốn bể mười nhà.

  Bán quạt mùa Đông, mua bông mùa hè.

  Ba mặt một lời.

  Bắt cá hai tay.

  Bắt người có tóc, ai bắt kẻ trọc đầu.

  Bé không vịn,lớn cả gãy cành.

  Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.

  Bỏ thương, vương tội.

  Bóc ngắn cắn dài.

  C

  Có công mài sắt, có ngày nên kim.

  Cái khó ló cái khôn

  Chị ngã, em nâng.

  Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng.

  Cọp chết để da, người ta chết để tiếng.

  Cây ngay không sợ chết đứng.

  Chết vinh còn hơn sống nhục.

  Chết đứng còn hơn sống quỳ.

  Chân cứng đá mềm.

  Cái răng,cái tóc là góc con người.

  Cá lớn nuốt cá bé.

  Chết trong còn hơn sống đục.

  Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo.

  Cáo chết ba năm quay đầu về núi.

  Của một đồng, công một nén.

  Chuột sa chĩnh gạo.

  Chung lưng đấu sức

  Chân yếu tay mềm

  Chớ dung kẻ gian, chớ oan người ngay

  Con hơn cha là nhà có phúc

  Con không nghe mẹ nghe cha, mắm không ưa muối thì ắt là đổ đi

  Con có cha như nhà có nóc

  Cày sâu cuốc bẫm

  Còn nước, còn tát

  Của ăn của để

  Cãi thầy núi đè

  Đ

  Đói cho sạch, rách cho thơm.

  Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

  Đèn nhà ai nhà nấy rạng.

  Đi với phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy.

  Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ.

  Đổi trắng thay đen.

  Đúng mũi chịu sào.đa đa ích thiện

  G

  Gieo gió gặt bão

  Góp gió thành bão

  Giấy rách phải giữ lấy lề.

  Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

  Giận quá mất khôn.

  Gừng càng già càng cay.

  Ghét của nào trời trao của nấy.

  Gậy ông đập lưng ông.

  Gạo chợ,nước sông,củi đồng,nồi đất.

  Giấu đầu hở đuôi.

  Gừng cay muối mặn

  Gió bấc hiu hiu, sếu kêu thì rét.mui xanh đầu làng cười phê

  K

  Khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già.

  Khôn không qua lẽ, khỏe chẳng qua lời.

  Khôn nhà dại chợ.

  Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.

  Không làm sao nên.

  Kính lão đắc thọ.

  Kính trên nhường dưới.

  Không có lửa làm sao có khói.

  Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

  L

  Lá rụng về cội

  Lá lành đùm lá rách

  Liệu cơm gắp mắm.

  Lùi một bước tiến ngàn dặm

  Lửa thử vàng, gian nan thử sức

  Lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

  Lời nói là đọi máu, lời nói là gói vàng

  Lòng tham vô đáy

  M

  Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao

  Một điều nhịn chín điều lành .

  Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

  Môi hở răng lạnh.

  Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

  Một con chim én không làm nên mùa xuân.

  Một câu nhịn, chín câu lành .

  Mất lòng trước, được lòng sau.

  Muốn gì được nấy

  Mạnh vì gạo, bạo vì tiền.

  Một miếng khi đói bằng một gói khi no.

  Muốn ăn thì lăn vào bếp.

  Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học..

  Một mặt người bằng mười mặt của.

  Mềm nắn, rắn buông.

  Mềm quá thì yếu, cứng quá thì gãy.

  Một người biết lo bằng kho người làm.

  Mũi dại, lái phải chịu đòn.

  Muốn ăn cá cả phải thả câu dài.

  Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên.

  Mau sao thì nắng,vắng sao thì mưa

  Mưa tháng ba hoa đất, mưa tháng tư hư đất

  Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây bão cũng giật

  Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ

  Mưa dầm thấm lâu

  Miếng ăn là miếng nhục

  Một miệng thì kín, chín miệng thì hở

  Mèo què bị trận chó đòi

  Mất lòng thánh, được lòng thần

  N

  Năng làm thì nên.

  Nước chảy về nguồn, lá rụng về cội.

  Nước lã không khuấy nên hồ.

  Nước đến chân mới nhảy

  Nước chảy đá mòn.

  Nói có sách, mách có chứng.

  No mất ngon, giận mất khôn.

  Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm

  Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột

  Người sống hơn đống vàng.

  Nghèo sinh bệnh, giàu sinh tật.

  Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.

  Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

  Nhất canh trì,nhị canh viên, tam canh điền

  Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống

  Nhất thì, nhì thục

  Người ta là hoa đất

  Người thanh tiếng nói cũng thanh, chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu

  Nước lã mà vã nên hồ, tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan

  Nhất quỷ, nhì ma ,thứ 3 học trò.

  O;Ơ

  Oán không giải được oán

  Oan có đầu, nợ có chủ

  Oan oan tương báo , dỉ hận miên miên

  Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác

  Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.

  Ở chọn nơi, chơi chọn bạn

  P

  Phòng bệnh hơn chữa bệnh.

  Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí.

  Phú quý sinh lễ nghĩa , bần cùng sinh đạo tặc

  Q

  Quả báo nhãn tiền

  Quân tử nhất ngôn

  R

  Rau nào sâu nấy.

  Ruộng bề bề chẳng bằng nghề trong tay.

  Rừng nào cọp nấy

  Rừng vàng biển bạc

  S

  Sinh nghề tử nghiệp

  Sinh lão bệnh tử

  Sông có khúc, người có lúc

  Sóng Trường Giang, sóng sau đập sóng trước

  Sai một li đi một dặm

  Sông sâu sóng cả chớ ngã tay chèo

  Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó

  Sáng ướt áo, trưa ráo đầu

  T

  Tấc đất tấc vàng

  Tai vách mạch rừng

  Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ

  Tiên học lễ hậu học văn

  Tiền nào của nấy

  Tốt danh hơn lành áo

  Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

  Tham giàu phụ khó, tham sang phụ bần

  Thất bại là mẹ thành công

  Thắng làm vua thua làm giặc

  Thương người như thể thương thân

  Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa

  Trâu chậm uống nước đục

  Thắng không kiêu, bại không nản

  Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược

  Thẳng như ruột ngựa

  Thùng rỗng kêu to

  Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng

  Thua keo này bày keo khác

  V

  Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

  Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm.

  Vàng thật không sợ lửa.

  Vạch áo cho người xem lưng.

  Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm.

  Vắt cổ chày ra nước.

  Vắt chanh bỏ vỏ.

  Vặt đầu cá, vá đầu tôm.

  Vẽ đường cho hươu chạy.

  Việc người thì sáng, việc mình thì quáng.

  Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng.

  Vỏ quít dày, móng tay nhọn.

  Vong ân bội nghĩa.

  Vừa ăn cướp, vừa la làng.

  Vụng múa, chê đất lệch.

  Vơ đũa cả nắm.

  X

  Xa mặt cách lòng.

  Xa nhà cách trường.

  Xanh vỏ đỏ lòng.

  Y

  Yêu nhau yêu cả đường đi ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng

  Yêu nên tốt, ghét nên xấu

  Yêu nhau cau sáu bổ ba, ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười

  Yêu nhau lắm, cắn nhau đau

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )