Môn GDCD Lớp 11 1. Hãy so sánh giữa kinh tế tự nhiên và kinh tế hàng hóa. 2. Và cho biết tại sao khi trao đổi hàng hóa ngta phải căn cứ vào lượng giá t

Question

Môn GDCD Lớp 11 1. Hãy so sánh giữa kinh tế tự nhiên và kinh tế hàng hóa.
2. Và cho biết tại sao khi trao đổi hàng hóa ngta phải căn cứ vào lượng giá trị hàng hóa đó.
Mấy bạn giúp mình với nhé. mình cảm ơn rất nhieu ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Anna 4 ngày 2022-07-30T10:49:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T10:51:01+00:00

  Phân biệt kinh tế tự nhiên với kinh tế hàng hóa: 

  Kinh tế tự nhiên

  Kinh tế tự nhiên là trong nền kinh tế tự nhiên, sản xuất nhỏ chiếm ưu thế. Nền kinh tế tự nhiên do nhiều đơn vị kinh tế thuần nhất hợp thành và mỗi đơn vị kinh tế ấy làm đủ việc để tạo ra những sản phẩm cuối cùng.

  Trong các nền kinh tế tự nhiên, ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ yếu, nông nghiệp là ngành sản xuất cơ bản, công cụ và kỹ thuật canh tác lạc hậu, dựa vào lao động chân tay là chủ yếu, chỉ có trong một số trang trại của địa chủ hoặc phường hội mới có hiệp tác lao động giản đơn. Trong nền kinh tế dưới chế độ phong kiến, phân công lao động kém phát triển, cơ cấu ngành đơn điệu, mới chỉ có một số ngành nghề thủ công tách khỏi nông nghiệp, sản xuất chủ yếu hướng vào giá trị sử dụng, có tính chất tự cung, tự cấp.

  Kinh tế hàng hóa:

  là nền kinh tế có sự phân công lao động và trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa người này với người khác. Nó trái với nền kinh tế tự cung tự cấp trong đó người ta tự sản xuất sản phẩm và tự tiêu dùng.

  Ở giai đoạn sơ khai, trao đổi hàng hóa mang hình thức trực tiếp, gọi là hàng đổi hàng. Người sản xuất gạo và cần thịt có thể gặp người sản xuất thịt và cần gạo để đổi trực tiếp gạo lấy thịt. Đây đã là kinh tế hàng hóa. Tuy nhiên, nếu không gặp được người có thứ mình cần và cần thứ mình có, thì trao đổi không được thực hiện.

  câu 2:

  Giá trị sử dụng của một vật phẩm là bao gồm các tính chất có ích, công dụng của vật thể đó có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó cho việc sản xuất hoặc cho sự tiêu dùng cá nhân. … Trong các tác phẩm về kinh tế chính trị , bất kỳ sản phẩm lao động  nào đều có giá trị và giá trị sử dụng.

   plz vote 

 1. 1

  Kinh tế tự nhiên

  Kinh tế tự nhiên là trong nền kinh tế tự nhiên, sản xuất nhỏ chiếm ưu thế. Nền kinh tế tự nhiên do nhiều đơn vị kinh tế thuần nhất hợp thành và mỗi đơn vị kinh tế ấy làm đủ việc để tạo ra những sản phẩm cuối cùng.

  Kinh tế hàng hóa 

  Kinh tế hàng hóa là nền kinh tế có sự phân công lao động và trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa người này với người khác. Nó trái với nền kinh tế tự cung tự cấp trong đó người ta tự sản xuất sản phẩm và tự tiêu dùng.

  2

  Vì bất kỳ hàng hoá nào đều có giá trị và giá trị sử dụng. Nếu hàng hóa này được trao đổi ở thị trường thì nó được thêm vào giá trị trao đổi và thường được biểu hiện bằng một lượng tiền nhất định gọi là giá hay giá cả của hàng hóa đó.

  ~ BẠN THAM KHẢO ~

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )