Môn GDCD Lớp 11 CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 đem lại thách thức và thời cơ gì cho người lao động

Question

Môn GDCD Lớp 11 CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 đem lại thách thức và thời cơ gì cho người lao động Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ivy 4 ngày 2022-05-08T21:46:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T21:47:28+00:00

  Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra rất nhiều cơ hội và thách thức cho nền kinh tế, do đó, Việt Nam cần tận dụng những sức mạnh sẵn có và nắm lấy cơ hội để tham gia vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, thúc đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Để làm được điều này, cần hình thành một tầm nhìn toàn diện và thống nhất mang tính tổng thể về cách thức công nghệ tác động tới cuộc sống cũng như định hình lại môi trường kinh tế, xã hội, văn hóa, con người Việt Nam và sự quan tâm vào cuộc của toàn xã hội.

  0
  2022-05-08T21:47:33+00:00

  Đáp án + giải thích :

  Thời cơ

  Cách mạng  tạo điều kiện tăng cường hợp tác và tham gia liên minh kinh tế khu vực và quốc tế

  – Có thể khai thác nguồn đầu tư kĩ thuật- công nghệ và kinh nghiệm quản lí từ bên ngoài

   Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tạo ra động lực để doanh nghiệp của ngành Công Thương phải ý thức và thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh, đổi mới tư duy về sản xuất và tư duy thị trường phù hợp; những động lực đó sẽ tác động làm giảm chi phí và tăng năng suất, chất lượng lao động trong sản xuất công nghiệp

  Thách thức

  – Sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường quốc tế và các mối quan hệ quốc tế còn bất bình đẳng

  -Trong quá trình hội nhập quốc tế nếu các nước ko có chính sách đúng đắn sẽ có nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc 

  -Đặt ra những vấn đề lớn về giải quyết việc làm, ô nhiễm môi trường, đạo đức xã hội, rủi ro công nghệ

   Hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp ngành Công Thương mặc dù đã được chú trọng nhưng chưa đáp ứng đảm bảo đáp ứng được sự sẵn sàng của cách mạng công nghiệp 4.0 này. Theo đó là những thách thức từ những yếu kém nội tại của các doanh nghiệp trong ngành Công Thương.

             Để gia nhập vào xu thế CMCN4 đòi hỏi phải có sự phát triển dựa trên tích lũy nền tảng lâu dài của nhiều lĩnh vực nghiên cứu cơ bản định hướng trong lĩnh vực KH&CN đặc biệt là vật lý, sinh học, khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo, các lĩnh vực công nghệ mới, nghiên cứu các công nghệ mang tính đột phá;

  BbixNgoc !

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )