Môn GDCD Lớp 11 Câu 1: Dân chủ là gì? a. Quyền lực thuộc về nhân dân. b. Quyền lực cho giai cấp chiếm số đông trong xã hội c. Quy

Question

Môn GDCD Lớp 11 Câu 1: Dân chủ là gì?
a. Quyền lực thuộc về nhân dân.
b. Quyền lực cho giai cấp chiếm số đông trong xã hội
c. Quyền lực cho giai cấp thống trị.
d. Quyền lực cho giai cấp áp đảo trong xã hội.
Câu 2: Đặc điểm của nền dân chủ XHCN là gì?
a. Phát triển cao nhất trong lịch sử. b. Rộng rãi nhất và triệt để nhất trong lịch sử.
c. Tuyệt đối nhất trong lịch sử. d. Hoàn bị nhất trong lịch sử.
Câu 3: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thực hiện trên các lĩnh vực nào?
a. Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. b. Kinh tế, chính trị, văn hóa.
c. Kinh tế, chính trị, văn hóa, tinh thần. d. Chính trị, văn hóa, xã hội.
Câu 4: Nền dân chủ XHCN mang bản chất giai cấp nào?
a. Giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động. b. Giai cấp chiếm đa số trong xã hội.
c. Giai cấp công nhân. d. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.
Câu 5: Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của ai?
a. Giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động. b. Người thừa hành trong xã hội.
c. Giai cấp công nhân. d. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.
Câu6: Nền dân chủ XHCN dựa trên cơ sở kinh tế như thế nào?
a. Chế độ công hữu về TLSX. b. Chế độ tư hữu về TLSX.
c. Kinh tế xã hội chủ nghĩa. d. Kinh tế nhiều thành phần.
Câu 7: Nền dân chủ XHCN dựa trên hệ tư tưởng nào?
a. Giai cấp công nhân. b. Giai cấp nông dân.
c. Giai cấp tư sản. d. Hệ tư tưởng Mác – Lênin.
Câu 8: Một trong những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân là gì?
a. Quyền lực tập trung trong tay nhà nước b. Nhà nước quản lí mọi mặt xã hội
c. Quyền lực thuộc về nhân dân d. Nhân dân làm chủ
Câu 9: Một yếu tố không thể thiếu để xây dựng nền dân chủ XHCN là gì?
a. Pháp luật, kỷ luật. b. Pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.
c. Pháp luật, nhà tù. d. Pháp luật, quân đội.
Câu 10: Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam là gì?
a. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
b. Mọi công dân đều bình đẳng và tự do kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật.
c. Mọi công dân đều bình đẳng và tự do kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo quy định của pháp luật.
d. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và tự do lựa chọn ngành nghề.
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kylie 1 năm 2022-04-07T23:23:07+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-04-07T23:24:50+00:00

    1c,2a,3d,4a,5c,6d,8c,7a,9b,10d

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )