Môn GDCD Lớp 11 Câu 1: EM có suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của học sinh đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá? C

Question

Môn GDCD Lớp 11 Câu 1: EM có suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của học sinh đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá?
Câu 2: EM có nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Autumn 3 ngày 2022-05-08T23:50:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T23:51:58+00:00

  Câu 1 :

  Trách nhiệm đối với các chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa:

  –         Tin tưởng và chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.

  –         Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn, coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

  –         Ra sức trau dồi phẩm chất đạo đức, chiếm lĩnh kiến thức khoa học kĩ thuật hiện đại để thực hiện ước mơ làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh.

  –         Có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, biết phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.

  Câu 2 :

  – Trong thời buổi kinh tế hội nhập như hiện nay, chính sách đối ngoại là yếu tố vô cùng quan trọng. Nhờ các chính sách mở cửa và hội nhập, nhà nước ta có thêm điều kiện học hỏi, tiếp thu khoa học kĩ thuật tiên tiến để phát triển đất nước…

  – Nhận thấy vai trò của chính sách đối ngoại, chúng ta là công dân của đất nước, chúng ta cần:

  • Tin tưởng và chấp hành nghiêm túc chính sách đối ngoại của Đảng vào Nhà nước.
  • Luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của nước ta trên trường quốc tế.
  • Chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tham gia các công việc liên quan đến đối ngoại.
  • Cần có ý thức dân tộc và phát huy những nét đẹp trong truyền thống văn hoá dân tộc, có thái độ đoàn kết, hữu nghị, lịch sự khi quan hệ với các đối tác nước ngoài.

  0
  2022-05-08T23:52:34+00:00

  Câu 1:

  – Ủng hộ và vận động mọi người thực hiện tốt chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.

  – Tin t­ưởng và chấp hành đúng chủ tr­ương, chính sách của Đảng và Nhà n­ước về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.

  Th­ường xuyên nâng cao trình độ học vấn, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

  – Ra sức trau dồi phẩm chất đạo đức, chiếm lĩnh kiến thức khoa học – kĩ thuật để thực hiện được ước mơ hoài bão của mình.

  Câu 2:

   Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới.

  – Góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.

  – Nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

  * Trách nhiệm của công dân:

  – Tin tưởng và chấp hành nghiêm túc chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

  – Luôn luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của nước ta trên trường quốc tế.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )