Môn GDCD Lớp 11 Câu 1: Trong chuyến tham quan học tập ở khu di tích lịch sử X, bạn A đã dùng bút viết tên mình lên môt hiện vật của khu di tích a. Theo

Question

Môn GDCD Lớp 11 Câu 1: Trong chuyến tham quan học tập ở khu di tích lịch sử X, bạn A đã dùng bút viết tên mình lên môt hiện vật của khu di tích
a. Theo em, việc làm cả bạn A đã không thực hiện đúng phương hướng nào của chính sách văn hóa
b. Là học sinh, em cần làm gì để khi ra trường có thể tăng cơ hội tìm kiếm việc làm cho bản thân? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
4 tháng 2022-11-08T22:50:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-08T22:51:41+00:00

  @ Đạt em

  Xem cách giải sau :

  ↓↓↓↓↓↓↓↓

  a. Theo em bạn A không thực hiện đúng hát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc.  Việc làm của bạn A không có ý thức với những di sản của dân tộc

  b. khi ra trường đồng thời cũng nên tìm hiểu thực tế , tham gia vào các diễn đàn nghề nghiệp, 

 1. a. Theo em bạn A không thực hiện đúng phương hướng kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc. Đó là việc làm không có ý thức đối với di sản lịch sử của dân tộc 

  b. Là học sinh để khi ra trường có thể tăng cơ hội việc làm thì em nên tham gia tích cực học tập ngay khi trên ghế nhà trường để có thể đạt được kết quả tốt nhất khi ra trường đồng thời cũng nên tìm hiểu thực tế như tham gia vào các diễn đàn nghề nghiệp,hướng nghiệp….. 

    

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )