Môn GDCD Lớp 11 Đấu tranh với tệ nạn mê tín dị đoan là biểu hiện của dân chủ ở lĩnh vực nào

Question

Môn GDCD Lớp 11 Đấu tranh với tệ nạn mê tín dị đoan là biểu hiện của dân chủ ở lĩnh vực nào Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-gdcd-lop-11-dau-tranh-voi-te-nan-me-tin-di-doan-la-bieu-hien-cua-dan-chu-o-linh-vuc-nao

in progress 0
Adalynn 3 tháng 2022-02-23T00:16:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-23T00:17:55+00:00

  1. chính trị

  2. hệ tư tưởng Mác – Lênin

  0
  2022-02-23T00:18:18+00:00

  1, chính trị 

  2, hệ tư tưởng mác-lênin

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )