Môn GDCD Lớp 11 giúp mik giải BT này nha Thank

Question

Môn GDCD Lớp 11 giúp mik giải BT này nha Thank Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-gdcd-lop-11-giup-mik-giai-bt-nay-nha-thank

in progress 0
Raelynn 6 ngày 2022-05-07T02:27:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T02:28:54+00:00

  Câu 27: C

  – Chỉ có thể dựa vào lực lượng quân đội hùng hậu để bảo vệ biên giưới quốc gia

  0
  2022-05-07T02:29:17+00:00

  Câu 27. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng quan điểm của Đảng và Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bảo vệ biên giới quốc gia?

  A. Biên giới quốc gia nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là bất khả xâm phạm.

  B. Bảo vệ biên giới quốc gia là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

  C. Chỉ có thể dựa vào lực lượng quân đội hùng hậu để bảo vệ biên giới quốc gia.

  D. Xây dựng biên giới hữu nghị; giải quyết vấn đề biên giới bằng biện pháp hòa bình.

  Giải thích:

  $*$ Quan điểm của Đảng và Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bảo vệ biên giới quốc gia là:

  – Biên giới quốc gia nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là bất khả xâm phạm.

  – Bảo vệ biên giới quốc gia là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

  – Xây dựng biên giới hữu nghị; giải quyết vấn đề biên giới bằng biện pháp hòa bình.

  `=>` Đáp án:C.Chỉ có thể dựa vào lực lượng quân đội hùng hậu để bảo vệ biên giới quốc gia.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )