Môn GDCD Lớp 11 Nguồn gốc và chắc năng của tiền tệ là gì

Question

Môn GDCD Lớp 11 Nguồn gốc và chắc năng của tiền tệ là gì Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Autumn 5 tháng 2022-07-03T02:38:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T02:39:25+00:00

  Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ

  – Tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của sản xuất, trao đổi hàng hóa và của các hình thái giá trị.

  Tiền tệ là hàng hóa đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hóa.

  Các chức năng của tiền tệ (có 5 chức năng cơ bản)

  Trong nền kinh tế hàng hóa, sự phát triển các chc năng của tiền tệ phản ánh sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hóa.        

  Thước đo giá trị:

  + Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, tiền tệ thực hiện chức năng thước đo giá trị khi tiền được dùng để đo lường giá trị của hàng hóa.

  Ví dụ: giá của các hàng hóa sau: 4.500đ/ hộp sữa, 8.000đ/ cuốn tập, 4.000đ/ cây bút, điện thoại giá 2 triệu đồng,….

  + Tiền được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hoá.

  Phương tiện lưu thông:

  + Tiền làm môi giới trong trao đổi hàng hóa.

  + Tiền vận hành theo công thức: H-T-H.

  Ví dụ: anh B nuôi gà, anh bán gà để lấy tiền, rồi dùng tiền đó để mua quần áo, bạn A trồng rau sạch bán lấy tiền mua nhiều cây bút,….

   

  Phương tiện cất trữ:

  + Tiền tệ rút khỏi lưu thông và được cất trữ.

  + Tiền cất trữ phải đủ giá trị.

  –  Phương tiện thanh toán:

  + Tiền tệ được dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán.

  Ví dụ: anh B nộp thuế sử dụng đất, bạn M trả tiền mua 1 ly càphê,….

  Tiền tệ thế giới:

  + Khi trao đổi hàng hóa vượt ra khỏi biên giới quốc gia thì tiền làm chức năng tiền tệ thế giới.

  + Thực hiện chức năng này, tiền làm nhiệm vụ di chuyển của cải từ nước này sang nước khác,

  + Tiền tệ làm nhiệm vụ di chuyển của cải từ nước này sang nước khác theo tỉ giá hối đoái, tiền tệ trong trường hợp này đang thực hiện chức năng tiền tệ thế giới.

  0
  2022-07-03T02:39:39+00:00

  Tiền ra đời là kết quả phát triển lâu dài của sản xuất và trao đổi hàng hóa.
  Chức năng: – Chức năng là phương tiện trao đổi.
  Chức năng là phương tiện đo lường và tính toán giá trị
  Chức năng phương tiện thanh toán.,Chức năng phương tiện tích luỹ

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )