Môn GDCD Lớp 11 Quy luật giá trị được thể hiện ở khía cạnh nào? A. Sản xuất và lưu thông. B. Mua và bán. C. Sản xuất và mua. D. Bán và sản xuất. Một c

Question

Môn GDCD Lớp 11 Quy luật giá trị được thể hiện ở khía cạnh nào?
A. Sản xuất và lưu thông.
B. Mua và bán.
C. Sản xuất và mua.
D. Bán và sản xuất.
Một cơ sở sản xuất đang đứng trước nguy cơ phá sản do sản xuất hàng loạt sản phẩm không đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cơ sở sản xuất đã vi phạm quy luật cơ bản nào trong sản xuất?
A. Quy luật cạnh tranh.
B. Quy luật sản xuất.
C. Quy luật giá trị.
D. Quy luật thương mại.
Công dân vận dụng quy luật giá trị như thế nào?
A. Không điều chỉnh, dịch chuyển cơ cấu sản xuất mặt hàng, ngành hàng sao cho phù hợp với nhu cầu hàng trong nước và thế giới.
B. Nâng cao cạnh tranh bằng cách bôi nhọa, nói xấu, tìm mọi cách đưa đổi thủ xuống.
C. Sản xuất hàng loạt và đại trà, thu gom nguồn nguyên liệu không rõ nguồn gốc.
D. Phấn đấu giảm giá chi phí sản xuất nâng cao chất lượng trong sản xuất và lưu thông. Đứng vững và phát triển thị trường để thu nhiều lợi nhuận.
Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa là sự phân phối lại các yếu tố nào để chuyển đổi từ ngành này sang ngành khác?
A. Đối tượng lao động.
B. Tư liệu sản xuất và sức lao động.
C. Thị trường hàng hóa.
D. Giá cả. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla 18 phút 2022-07-21T10:11:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. minhuyen
  0
  2022-07-21T10:12:46+00:00

  Quy luật giá trị được thể hiện ở khía cạnh nào?

  A. Sản xuất và lưu thông. B. Mua và bán. C. Sản xuất và mua. D. Bán và sản xuất.

  Một cơ sở sản xuất đang đứng trước nguy cơ phá sản do sản xuất hàng loạt sản phẩm không đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cơ sở sản xuất đã vi phạm quy luật cơ bản nào trong sản xuất?

  A. Quy luật cạnh tranh. B. Quy luật sản xuất. C. Quy luật giá trị. D. Quy luật thương mại.

  Công dân vận dụng quy luật giá trị như thế nào?

  A. Không điều chỉnh, dịch chuyển cơ cấu sản xuất mặt hàng, ngành hàng sao cho phù hợp với nhu cầu hàng trong nước và thế giới.

  B. Nâng cao cạnh tranh bằng cách bôi nhọa, nói xấu, tìm mọi cách đưa đổi thủ xuống.

  C. Sản xuất hàng loạt và đại trà, thu gom nguồn nguyên liệu không rõ nguồn gốc.

  D. Phấn đấu giảm giá chi phí sản xuất nâng cao chất lượng trong sản xuất và lưu thông. Đứng vững và phát triển thị trường để thu nhiều lợi nhuận.

  Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa là sự phân phối lại các yếu tố nào để chuyển đổi từ ngành này sang ngành khác?

  A. Đối tượng lao động. B. Tư liệu sản xuất và sức lao động. C. Thị trường hàng hóa. D. Giá cả.

  0
  2022-07-21T10:12:50+00:00

  A.sản xuất và lưu thông. B. Mua và bán. C. Sản xuất và mua. D. Bán và sản xuất.

  Một cơ sở sản xuất đang đứng trước nguy cơ phá sản do sản xuất hàng loạt sản phẩm không đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cơ sở sản xuất đã vi phạm quy luật cơ bản nào trong sản xuất?

  A. Quy luật cạnh tranh. B. Quy luật sản xuất. C. Quy luật giá trị. D. Quy luật thương mại.

  Công dân vận dụng quy luật giá trị như thế nào?

  A. Không điều chỉnh, dịch chuyển cơ cấu sản xuất mặt hàng, ngành hàng sao cho phù hợp với nhu cầu hàng trong nước và thế giới.

  B. Nâng cao cạnh tranh bằng cách bôi nhọa, nói xấu, tìm mọi cách đưa đổi thủ xuống.

  C. Sản xuất hàng loạt và đại trà, thu gom nguồn nguyên liệu không rõ nguồn gốc.

  D. Phấn đấu giảm giá chi phí sản xuất nâng cao chất lượng trong sản xuất và lưu thông. Đứng vững và phát triển thị trường để thu nhiều lợi nhuận.

  Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa là sự phân phối lại các yếu tố nào để chuyển đổi từ ngành này sang ngành khác?

  A. Đối tượng lao động. B. Tư liệu sản xuất và sức lao động. C. Thị trường hàng hóa. D. Giá cả.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )